Práve teraz

Nedeľa 20. 10. 2019

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.10.2019)
Jozef Horáček (VIII.A)
Ema Šilhárová (IX.B)
Pozajtra (Utorok 22.10.2019)
Timea Calamarová (II.B)

Kontakt

ZŠ Šenkvice, Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice

zs.senkvice@mail.t-com.sk
Sekretariát: 033/64 96 352, mobil: 0911 225 094 

ŠKD: 0903 023 605

ŠJ: 0907 797 399, jedalenskolska@azet.sk 

Zborovňa 1. stupeň: 0903 200 737

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám prostredníctvom tohto formulára.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

 • Zber papiera sa predlžuje do 25. 10. 2019, čas odovzdávania u pána školníka zostáva nezmenený.

 • Dajte svojmu dieťaťu šancu vyniknúť a získať hrdý titul Všetkovedko.Súťaží sa v troch samostatných kategóriách: Všetkovedko 2,Všetkovedko 3,Všetkovedko 4 .Všetko o súťaži a jej priebehu nájdete na stránke www.vsetkovedko.sk. Prihlásiť sa treba do 25.10.2019 u vych.K.Hurajtovej.

 • Dňa 14. 10. 2019 sa uskutočnia Didaktické hry v prírode pre žiakov 1. stupňa a Účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. Žiaci prídu športovo oblečení, desiata v školskej jedálni sa v tento deň podávať nebude, po skončení sa žiaci vrátia do školy, kde bude zabezpečený obed.

  1. stupeň: 8:00 - 11:40 hod. /ŠKD bude v riadnej prevádzke/

  2. stupeň: 8:00 - 12:35 hod.

 • Vážení rodičia,

  v prípade, že vaše dieťa potrebuje diétne stravovanie a naša školská jedáleň ho nedokáže zabezpečiť, máte nárok na štátnu dotáciu na podporu stravovania.

  Zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť v ŠJ ,,Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa s potrebou diétneho stravovania zákonnému zástupcovi”(je priložená pod textom) a priloží písomné doporučenie odborného lekára, kde tento určí diétu podľa stanovenej diagnózy. Vedúca ŠJ jedálne následne predloží žiadosť zriaďovateľovi.

 • Od 8. 10. do 18. 10. 2019 bude v našej škole prebiehať zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch sa bude odovzdávať u pána školníka v čase od 7,30 hod. do 8,00 hod. a od 13,00 hod. do 14,00 hod. Zber bude prebiehať súťažnou formou a najlepšia trieda bude odmenená.

 • Zasadnutie RŠ bude dňa 10.10.2019 o 17.hod. v budove ZŠ

 • Folklórny krúžok začne svoju činnosť 3. 10. 2019 o 14:00 hod. Stretneme sa na dolnej chodbe pri riaditeľni. Treba si doniesť cvičky alebo tenisky z TSV a dievčatá jednoduché sukničky. V prípade potreby budeme krúžok deliť na 2 skupiny, nakoľko sa prihlásilo veľa detí. Dohodneme sa vo štvrtok.

  S. Mifková, A. Stránska, vedúce krúžku

 • Gymnastický krúžok začne svoju činnosť od 1. 10. 2019.

  • Športová gymnastika klub ŠK Šenkvice - pondelok, streda, piatok od 14:00 hod.
  • Žiaci 1. ročníka - utorok od 14:00 hod.
  • Žiaci 2.- 9. ročníka - štvrtok od 14:00 hod.

  Cvičíme na chodbe na 1. poschodí.

  F. Bočko, vedúci krúžku

 • Krúžok Moderné spoločenské hry začína svoju činnosť 2. 10. 2019 o 14:00 hod. Stretneme sa na dolnej chodbe pri riaditeľni.

  Martin Mišún, vedúci krúžku

 • Vážení rodičia,

  žiadame Vás o dôkladnú kontrolu a následnú dezinfekciu vlasov Vašich detí, nakoľko sa v škole opäť šíria vši. Zabrániť tomuto nežiaducemu javu môžeme jedine preventívnou dezinfekciou a pravidelnou kontrolou vlasov detí. Pri výskyte vší odporúčame dieťa nechať doma, prípadne navštíviť detského lekára.

 • Informácie o platbe do ŠKD

  Príspevok 8,50 € uhradiť vždy do 20. v príslušnom kalendárnom mesiaci,pričom 20. musí byť suma pripísaná na účte. Číslo účtu : SK20 5600 0000 0066 0745 3003

  Prima banka,a.s BIC kód- KOMASK2X

  Do informácie pre prijímateľa je nutné napísať : PRIEZVISKO A MENO DIEŤAŤA,triedu ZŠ

  Odporúčame Vám zriadenie trvalého platobného príkazu

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rady rodičov pri ZŠ Šenkvice, ktorá sa bude konať 25. 09. 2019 o 16:30 hod. v jedálni základnej školy. Po jej skončení sa uskutočnia triedne schôdze rodičov v jednotlivých triedach.

 • Z technických príčin bola pôvodná mailová adresa školskej jedálne: figurovamartina@azet.sk zrušená!

  Nový mail ŠJ je: jedalenskolska@azet.sk

  Za pochopenie ďakujem. Vedúca ŠJ

 • Od 9. 9. 2019 sa začne podávať desiata v školskej jedálni. Prihlásiť na desiatu sa žiaci môžu tak, že v piatok (6. 9.) zaplatia požadovanú sumu poverenému žiakovi v triede (2. stupeň) alebo triednej pani učiteľke (1. stupeň). Prihlasovanie na desiatu bude možné vždy len v piatok pred nasledujúcim týždňom. Iný deň sa už prihlasovať nesmie.

  Cena za desiatu:

  1. stupeň 0,49€ za 1 desiatu

  2. stupeň 0,53€ za 1 desiatu

 • Vážení rodičia,

  prosíme Vás, aby ste svoje deti upozornili, že z dôvodu ich bezpečnosti je dôležité, aby v ranných hodinách využívali priechody pre chodcov, ktoré sú strážené pracovníkmi obecného úradu. Často sa totiž stáva, že deti prebiehajú cez cestu mimo priechodov pre chodcov, hlavne v úseku pri obchode Coop Jednota.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Obec Šenkvice oznamuje rodičom, že školský autobus bude k dispozícii pre deti základnej školy aj v tomto školskom roku 2019/2020.
  Premávať bude od 3.9.2019 (utorok) po určenej trase a podľa zabehnutého harmonogramu.
  Bezplatne ho môžu využívať deti navštevujúce Základnú školu v Šenkviciach a v prípade potreby je možné dopraviť dieťa v sprievode rodičov.
  Vyzývame rodičov, aby svoje ratolesti priviedli na zastávku aspoň 5 min pred príchodom autobusu. Za pochopenie ďakujeme.

  Harmonogram:

  1. Zastávka – Cerovská 125 - 7 : 15

 • Školský rok 2019/2020 sa začína 2. 9. 2019 o 9:00 hod. v jednotlivých triedach. O 8:00 hod. sa uskutoční slávnostná sv. omša v Kostole sv. Anny.

  Organizácia vyučovania:

  3. 9. 2019 - triednické práce, 1. stupeň končí o 11:30 hod., 2. stupeň končí o 12:00 hod.

  4. 9. 2019 - riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín, 1. stupeň končí o 11:40 hod., 2. stupeň končí o 12:35 hod.

  5., 6. 9. 2019 - riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín do 13:30 hod. (bez popoludňajšieho vyučovania)

  Od 3. 9. 2019 bude fungovať ŠKD do 17:00 hod. Dodatočné prihlásenie žiakov do ŠKD bude možné najneskôr do 6. 9. 2019.

 • Úhrada príspevku na stravovanie vo výške:

  I.stupeň: 40,25 €

  II.stupeň: 44,45 €

  sa uhrádza na 5 mesiacov vopred, a to v mesiaci august, pred nástupom na stravovanie a v mesiaci január, vždy do 28. dňa v mesiaci.

  Príspevok zahŕňa:

  I.stupeň: 40,25 € = ( 20 € - réžia na 5 mesiacov + 20,25€ - záloha na včas neodhlásené obedy vo výške 15 obedov)

  II.stupeň: 44,45 € = ( 23 € - réžia na 5 mesiacov + 21,45€ - záloha na včas neodhlásené obedy vo výške 15 obedov)

  Príspevok je možné uhradiť bankovým prevodom, IB, alebo poštovou poukážkou typu ,,U“ (tú dostanete na každej pošte).

 • V priloženom dokumente nájdete zoznam pomôcok pre 1. až 4. ročník ZŠ.

  Pomôcky pre žiakov druhého stupňa riešia vyučujúci individuálne na prvých vyučovacích hodinách.

  zoznam_pomocok1.-4.(1).doc

 • Vážení rodičia, cena obedov pre I. a II. stupeň od septembra 2019 bude nasledovná:

  I. stupeň: stravné - 1,15 € + réžia - 0,20 € = 1,35 €

  II. stupeň: stravné - 1,23 € + réžia - 0,20 € = 1,43 €

  Dotácia poskytovaná na jeden obed je vo výške 1,20 €.

  V prípade I. stupňa je rozdiel na stravnom 0,05 €. Tento rozdiel bude použitý na rozšírenie stravy pre I. stupeň.

  Suma, ktorú doplácajú rodičia za obed je:

  I. stupeň: stravné - 0,00 € + réžia - 0,20 € = 0,20 €

  II. stupeň: stravné - 0,03 € + réžia - 0,20 € = 0,23 €

 • Nové číslo školského časopisu si môžete prečítať v ľavom menu Školské aktivity v sekcii Školský časopis.

 • Dňa 24. 6. 2019 si deti zo školského klubu pod vedením svojich pani vychovávateliek pripravili veľmi peknú akadémiu. Deti predviedli svoje spevácke, tanečné a recitačné schopnosti, ktoré si trénujú počas pobytu v ŠKD.

  Ďakujeme za krásny kultúrny zážitok.

 • Dňa 27. 6. 2019 sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi, ktorí pre učiteľov aj spolužiakov pripravili kultúrny program.

  Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole i v osobnom živote.

 • V školskom roku 2018/2019 prebiehala v našej škole celoročná súťaž v zbere plastových uzáverov z PET fliaš pod vedením p. uč. Hejduškovej. Žiaci poctivo zbierali, aby touto formou pomohli chorému dieťaťu z našej obce, za čo všetkým žiakom veľmi pekne ďakujeme.

  Vyhodnotenie zberu:

  1. miesto 3. A - 145,40 kg

  2. miesto 1. A - 125,40 kg

  3. miesto 2. A - 96,11kg.

  Výhercovia z 3. A triedy si pochutnali na výbornej torte. Blahoželáme!

 • 27. 6. 2019

  Zápisnicu zo zasadnutia predsedníctva Rady rodičov dňa 25.6.2019 nájdete (po prihlásení do EDU page) v časti Zápisnice a dokumenty

 • Zasadnutie RŠ bude dňa 25.6.2019 o 17.00 hod. v budove ZŠ.

 • 24. 6. až 27.6. končí vyučovanie: 1. stupeň o 11:30 hod. a 2. stupeň o 12:00 hod.

  ŠKD bude v riadnom režime.

  28. 6. 2019 bude nasledovný program:

  8:00 hod. - slávnostná svätá omša

  9:00 hod. - ukončenie školského roka 2018/2019 v triedach

  10:00 hod. - obed

  ŠKD bude v tento deň do 12:00 hod.

 • Vážení rodičia,

  obec Šenkvice sa uchádza o finančné prostriedky na vybudovanie nových informačno - oddychových zón.

  Podporme prosím spoločne náš projekt!

  Hlasovať sa môže len z jednej mailovej adresy len raz. Hlasovanie prebieha cez priložený link://rozhodni-bsk.sk/2019-pezinok-informacno-oddychove-zony/

  Viac informácií nájdete v prílohe.

  Informacno_oddychove_zony_v_obci.doc

  Za spoluprácu Vám srdečne ďakujeme.


 • Vážení rodičia,

  z dôvodu vylúpenia bankomatu umiestneného na KIS Šenkvice a s tým spojenou kontrolou statiky budovy a elektrického pripojenia sa Akadémia ŠKD prekladá z 20. 6. 2019 na 24. 6. 2019 (pondelok) o 16:00 hod.

  Ďakujeme za porozumenie.

  K. Hurajtová, vedúca ŠKD

 • Dňa 21. 06. 2019 sa uskutočnia Cvičenia v prírode pre žiakov 1. stupňa a Účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. Žiaci prídu športovo oblečení.

  1. stupeň 8:00 - 11:40 hod. /ŠKD bude v riadnej prevádzke/

  2. stupeň 8:00 - 12:35 hod.

 • Beseda o vzniku knihy

  Dňa 5. 6. 2019 sa v našej škole uskutočnila čitateľská beseda, ktorú viedla pani Michaela Jůrová v spolupráci s knižným vydavateľstvom Slovart. Cieľom besedy bolo bližšie oboznámiť deti s procesom vzniku knihy. Žiaci sa dozvedeli, kto môže knihu vydať, ako celý proces vzniku knihy prebieha a koľko trvá, pokiaľ sa kniha dostane do kníhupectiev. Besedy sa zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka. Súčasťou bola aj zaujímavá súťaž, z ktorej si naši žiaci odniesli zaujímavé a hodnotné knižky na letné čítanie.

 • Vážení rodičia, v týchto dňoch Vám deti prinesú poštovú poukážku s vyúčtovaním obedov. Poukážku prosím uhradiť do konca týždňa spôsobom, ktorý Vám vyhovuje. V prípade úhrady cez internet nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa meno a triedu žiaka. Ďakujem a prajem krásne leto.

  Vedúca ŠJ

 • Vážení rodičia!

  1. Termín prihlášky na stravu v školskom roku 2019/2020 sa predlžuje do 13.júna 2019 (štvrtok), nakoľko v septembri sa už nebude dať prihlásiť.

  V priebehu prázdnin sa bude meniť cena obedov z dôvodu zmien vo finančných pásmach. Výšku príspevku, ktorú bude hradiť zákonný zástupca, zverejníme na stránke školy hneď, ako budeme poznať ceny obedov pre žiakov I. a II. stupňa.

  Prihlášku si môžete stiahnuť: SJ-Prihlaska_na_stravu(3).doc

  2. Odhlásiť alebo prihlásiť sa na obed je možné do 19.6. 2019 (vrátane) z dôvodu koncoročnej uzávierky. Preto Vás prosím, aby ste plánovanú neprítomnosť nahlásili čo najskôr. Po tomto termíne sa odhlasovať už nedá a po obed si môžete prísť. Ďakujem za dodržanie termínu.

 • Vážení stravníci,

  prosím Vás, aby ste v mesiaci jún nerobili už žiadnu paušálnu platbu, prípadne si zrušte trvalý príkaz. V druhej polovici júna Vám deti prinesú poštové poukážky s vyúčtovaním a tie je potrebné uhradiť do konca mesiaca jún. V prípade preplatku Vám bude vrátený na účet uvedený na prihláške v čase letných prázdnin.

  Ďakujem, vedúca ŠJ.

 • Ďakujeme Rade rodičov a všetkým ochotným a milým rodičom za krásne dopoludnie!

 • Dňa 31. 05. 2019 bude pre žiakov našej školy pripravené dopoludnie plné zábavy pri príležitosti MDD.

  Žiaci prídu v športovom oblečení a môžu si priniesť podľa vlastného záujmu suroviny na opekanie a chlieb, Rada rodičov zabezpečí kečup a horčicu.

  Ukončenie:

  1. stupeň: 11:30 hod. /ŠKD bude v riadnej prevádzke/

  2. stupeň: 12:00 hod.

 • Vážení rodičia,

  v najbližších dňoch Vám prinesú deti prihlášku na stravovanie v školskom roku 2019/2020. Prosím Vás o zodpovedné zváženie toho, či dieťa na stravu prihlásite. Prihláste len toho, kto má skutočný záujem o stravovanie, a tak predídeme zbytočnému plytvaniu potravinami a prácou žien v ŠJ.

  Je potrebné, aby sa prihlásil každý, kto bude mať o stravu záujem. Takto zistíme počet stravníkov a budeme mať čas na zabezpečenie materiálnych a personálnych podmienok, nakoľko sa predpokladá nárast počtu stravníkov z dôvodu štátneho príspevku vo výške 1,20 € na obed.

 • V dňoch 14. - 15. 5. 2019 sa konalo celoštátne kolo Biblickej olympiády v Oščadnici, do ktorého postúpilo aj družstvo z našej školy v zložení Ján Chromík, Ondrej Chromík a Ivan Hlatký. Súťaž absolvovalo 10 družstiev z celého Slovenska v šiestich náročných kolách. Naši žiaci podali vynikajúci výkon, pretože do piateho miesta si udržiavali prvenstvo. Napokon získali veľmi pekné 2. miesto. Za ich reprezentáciu školy i Bratislavskej arcidiecézy im patrí naša vďaka. Blahoželáme!

 • V krajskom kole súťaže Folklórna jar J. Jánošíka našu školu reprezentovali šikovní tanečníci a speváci z folklórneho krúžku Šenkvičárik a získali 1. miesto v II. kategórii. Srdečne blahoželáme!

 • V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2019 našu školu reprezentovali: Lucia Martišovičová, ktorá získala 1. miesto v I. kategórii a Matúš Macho, ktorý získal Cenu primátora mesta Pezinok. Lucia Martišovičová nás bude reprezentovať v krajskom kole. Srdečne gratulujeme a držíme palce!

 • V školskom kole speváckej súťaže v prednese ľudovej piesne sa umiestnili títo šikovní speváci:

  I. kategória - 1. miesto L. Martišovičová

  2. miesto S. Vašinová a E. Osvaldová

  3. miesto E. Tomanová a R. Simandlová

  II. kategória - 1. miesto M. Macho

  2. miesto N. Mravcová

  3. miesto K. A. Tomanová a M. Kupkovič.

  III. kategória - G. Kronome a L. Frühwaldová získali čestné uznanie.

  Srdečne blahoželáme!

 • Požiarna ochrana očami detí

  Vo výtvarnej súťaži, ktorú organizuje Dobrovoľná požiarna ochrana SR a DHZ Pezinok SOU získali ocenia títo žiaci:

  v ŠKD - R. Simandlová, M. Slovák, l. Ladická a D. Vaňová,

  za základnú školu získali ocenenie L. Röthová a M. Macková.

 • Vážení rodičia, termín konzultácií bude 22. 5. 2019 (streda) od 14,00 hod. do 14,40 hod.

 • Gymnastický štvorboj žiakov a žiačok ZŠ

  V krajskom kole gymnastického štvorboja žiakov sa Teodor Baričič, žiak 3. A triedy umiestnil na 1. mieste v súťaži jednotlivcov.

  V súťaži družstiev v kategórii A chlapci získali 2. miesto.

 • Vážení rodičia, od 6.5.2019 začne premávať v skúšobnej dobe školský autobus na určenej trase. Bezplatne ho môžu využívať deti navštevujúce Základnú školu v Šenkviciach a v prípade potreby je možné odprevadiť dieťa aj v sprievode rodičov. Autobus bude označený žltým symbolom rodiča s dieťaťom.

  Časy pristavenia autobusu na jednotlivých zastávkach:

  1. zastávka – Cerovská 125 - 7:10

  2. zastávka – Cerovská 33 (Bariccelo) - 7:12

  3. zastávka – Chorvátska 167- 7:15

 • Zasadnutie RŠ bude dňa 24.4.2019 o 17.00 hodine v budove ZŠ

 • 11.apríl bol vyhlásený za Deň narcisov a tradične spája európsku verejnosť v boji proti rakovine. Naša škola i tento rok zostavila dve skupiny žiakov, ktorí organizovali zbierku v celej obci. Každý prispievajúci ako symbol vďaky dostal kvietok narcisu. Vyzbierali sme a odovzdali Lige proti rakovine 738,84€. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

 • V diecéznom kole Biblickej olympiády našu školu reprezentovali J. Chromík, O. Krajčík a O. Chromík. Chlapci získali vynikajúce 1. miesto a postupujú do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce!

 • Žiaci 4. – 9. ročníka sa dňa 4. apríla 2019 zúčastnili predstavenia šermiarsko-divadelnej kompánie Via Historica s názvom Cesta slovenskou históriou. Žiakom pútavo a vtipne opísali naše dejiny. Previedli ich históriou Slovanov od ich príchodu do Karpatskej kotliny, cez obdobia Veľkej Moravy a Uhorska až po stavovské povstania a pôsobenie Ľudovíta Štúra. Okrem rozprávania ukázali šermiarske umenie starých Slovanov, bojov proti Frankom, Mongolom, nemeckých žoldnierov proti Osmanským Turkom či cisárskych mušketierov proti Betlenovým hajdúchom.

 • 10. 4. 2019

  Aktualizovali sme modul Zápisnice a dokumenty Rady rodičov pri ZŠ (dostupný pre prihlásených)

 • Do galérie Noc s Andersenom 4. ročník boli pridané fotografie.

 • Do galérie Vybíjaná dievčatá boli pridané fotografie.

 • Do galérie English and German day boli pridané fotografie.

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  Dňa 26. 3. 2019 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

  kategória P3 - T. Baričič, M. Brinza, M. Chromík,

  kategória P6 - J. Hrotík.

  Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

 • Krásu nášho ľudového umenia predviedli členovia folklórneho krúžku Šenkvičárik na súťaži folklórnych krúžkov materských a základných škôl v Slovenskom Grobe. Za hudobný doprovod ďakujeme bývalému pánovi učiteľovi J. Legáthovi. V 3. kategórii vyhrali členovia Šenkvičárika prvé miesto a postúpili do krajského kola. Srdečne blahoželáme!

 • Šikovné športovkyne zo 6. a 7. ročníka reprezentovali našu školu v okresnom kole vo vybíjanej žiačok a vybojovali pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • Chemická olympiáda

  Dňa 22. 3. 2019 našu školu úspešne reprezentoval na Chemickej olympiáde J. Chromík, 9. B. Víťazstvom 1. miesta získal postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce, aby sa mu rovnako darilo aj v krajskom kole!

 • Vážení rodičia, dňa 3. 4. 2019 (streda) budú žiaci 2. stupňa uvoľnení z vyučovania z dôvodu celoslovenského testovania T9. Vyučovanie na 1. stupni a ŠKD budú v bežnom režime.

 • Mrs Abramová, Mrs Hejdušková and Miss Tóthová organized "English-German Day" on 14 March. There were noticeboards and broadcasting. Pupils could answered and solved riddles. During the break they played "London Bridge" and "Apple, orange, banana". The most successful pupils: Kamila Olahová, Sophia Purdeková, Šimon Brinza, Eliška Nováková, Dominika Tóthová, Roman Kulifaj, Dominik Valovič, Šimon Bittner, Michal Brinza, Ľubor Krajčír, Sebastián Valovič, Martina Krížiková, Adam Šintál, Fabian Osvald, Michaela Patlevičová, Tamara Jankovičová, Natália Strašiftáková, Michal Figura, Tamara Macáková, Jakub Lanátor, Lukáš Redeky, Rastislav Bilský a Adam Lukáč.

 • Dňa 20. 3. 2019 sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení - O. Chromík, I. Hlatký a J. Chromík. Chlapci získali 1. miesto a postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme!

 • V okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín našu školu reprezentovali L. Martišovičová, L. Lanátorová, J. Mifka, J. Hrotík a S. Pešková.

  Lucia Martišovičová získala 2. miesto v I. kategórii v prednese poézie.

  Srdečne blahoželáme!

 • V spolupráci s Obchodnou akadémiou v Pezinku si deviataci i tento rok zaujímavou hrou zlepšovali svoje "zručnosti" vo finančnej gramotnosti. Naši najlepší biznismeni: Martina Krížiková, Matej Rovenský a Samuel Šutta.

 • Do galérie Karneval 1. stupeň boli pridané fotografie.

 • Marec - mesiac knihy sme si v našej škole pripomenuli netradične. Pod vedením pani učiteľky Jedličkovej si žiaci prečítali ľubovoľnú povesť o hrade alebo zámku a spracovali krátky text s obrázkom. Takto pripravené práce spojili a vznikli krásne a zaujímavé leporelá.

 • Dňa 11.3.2019 našu školu navštívili misionári z rehole Redemptoristov, ktorí si pripravili hodnotný program pre žiakov prvého i druhého stupňa. Za obohatenie a krásny zážitok im ďakujeme!

 • Do galérie Karneval 2. stupeň boli pridané fotografie.

 • Do galérie LVVK 2019 Závažná Poruba boli pridané fotografie.

 • Dňa 14. 2. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády v ZŠ s MŠ Vištuk. Našu školu reprezentovali T. Kakalík, J. Chromík a A. Mikulíková.

  J. Chromík získal 1. miesto a A. Mikulíková získala 2. miesto. Obaja budú reprezentovať našu školu v krajskom kole.

  Srdečne blahoželáme!

 • Hviezdoslavov Kubín

  Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín:

  I. kategória - poézia

  1. L. Martišovičová, D. Vaňová

  2. E. Tomanová, N. Mravcová

  3. E. Dugovičová

  próza

  1. L. Lanátorová

  2. M. Chromík

  3. A. Januch, E. Strašiftáková

  II. kategória - poézia

  1. J. Mifka

  2. E. Nováková

  3. ---

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do súťaže EXPERT GENIALITY. Žiaci 5. a 6. ročníka mali už vopred zadané 2 témy, vyššie ročníky si mohli 2 vybrať zo šiestich tém. Celkovo sa zapojilo 10 297 žiakov zo 478 škôl .

  V priloženom dokumente si môžete pozrieť výsledky našich žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili.

  EXPERT-2018-19_(1).xls​​​​​​​

 • Dňa 7. 2. 2019 sa konalo okresné kolo GO na Gymnáziu v Modre. Našu školu reprezentovali D. Skybová (5. A), L. Rédeky (5. B), J. Bacigál (5. A), J. Mikulášik (6. A), T. Žák (7. A), P. Chromík (7. B) a J. Ožvold (9. A).

  Úspešnými riešteľmi sa stali D. Skybová a J. Mikulášik. Obaja obsadili 7. miesto vo svojich kategóriách.

  Srdečne blahoželáme!

 • V novembri prebehla na našej škole celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko pre žiakov 1. stupňa. Svojím zameraním bola špecifická, nevyžadovala podrobné vedomosti z jedného predmetu, ale prepojila všetko, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili. V tomto julilejnom 10. ročníku sa zapojilo v našej škole 31 detí. Všetkovedkom školy sa stala Nina Mravcová zo 4. B triedy. Dúfame, že Všetkovedko priniesol radosť nielen všetkým zúčastneným deťom a ich rodičom, ale aj ich učiteľom - trieda plná Všetkovedkov a Všetkovedkových učňov je krásnym ocenením ich práce.

 • Karneval 1. stupeň

  Karneval sa bude konať 22. 2. 2019 v KIS Šenkvice. O zábavu a dobrú náladu sa postará Šašo Jaro. Žiaci prídu normálne do školy, prinesú si masky a spolu s pani učiteľkami sa presunú do kultúrneho domu, kde sa prezlečú do masiek. Vyučovanie bude končiť o 11:40 hod. ŠKD bude v riadnom režime.

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  V okresnom kole súťaže v prednese slovenských povestí našu školu reprezentovali L. Lanátorová, N. Mravcová a T. Kakalík. Nina Mravcová získala 2. miesto v II. kategórii. Srdečne blahoželáme!

 • Prvý pozdrav z Opaliska, kde si i tento rok siedmaci "užívajú" sneh, zimu a lyžovanie.

 • Zasadnutie RŠ bude dňa 30.1.2019 o 17.00 hodine v budove ZŠ.

 • Vážení rodičia,

  Rada rodičov pri ZŠ Šenkvice organizuje aj tento rok Školský ples (9. 2. 2019), ktorý významným spôsobom ovplyvňuje rozpočet združenia. Financie získané týmto spôsobom budú použité na podporu vzdelávania a rôznych doplnkových aktivít Vašich detí v základnej škole. Touto cestou by sme Vás chceli veľmi pekne poprosiť o príspevok do tomboly v rámci svojich možností. Príspevky do tomboly môžete poslať po deťoch alebo osobne priniesť na riaditeľstvo školy.

  Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

 • Nadácia RÉVIA

  Vďaka Nadácii Révia a projektu "Otvor srdce, daruj knihu" boli knihami obdarované aj deti z našej školy.

 • V tohtoročnom cestopise si jeho autori „na mušku“ zobrali Kubu. Vďaka tomu, že vždy krajinu, o ktorej hovoria, aj reálne navštívia, sa dozvieme kopu zaujímavostí, ktoré by sme veru márne hľadali v knižkách, atlasoch či učebniciach. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa každý rok na toto premietanie tak veľmi tešíme.

 • Šaliansky Maťko

  Školské kolo v prednese slovenský povestí sa konalo 17. 12. 2018. Prihlásení žiaci sa umiestnili v takomto poradí:

  I. kategória:

  1.L. Lanátorová, 3.B

  2. T. Baričič, 3. A

  3. L. Figurová, 3. A

  II. kategória:

  1. N. Mravcová, 4.B

  2. E. Fidriková, 4. A

  3. A. Hegerová, 4. B

  Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Blahoželáme!

 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 14. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sa stali Andrea Mikulíková (9. B), Ján Chromík (9.B) a Tomáš Kakalík (7. A). Títo žiaci budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Blahoželáme!

 • Pytagoriáda

  Dňa 12. a 13. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť v prílohe. Úšpešní riešitelia školského kola sú vyznačení červenou farbou a budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Blahoželáme!

  Vysledkova_listina__P3_P4__P5_P6_P7_P8__ZS_Senkvice.xls

 • Vážení rodičia, dňa 21.12.2018 (piatok) budú žiaci 2. stupňa uvoľnení z vyučovania z technických dôvodov (odstávka a následné odstránenie havárie na potrubí pitnej vody). Vyučovanie na 1. stupni, ŠKD a ŠJ budú v bežnom režime. Obedy pre žiakov 2. stupňa budú vydávané od 12,30 hod. do 13,45 hod. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

 • Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

 • Do galérie Jablkové hodovanie boli pridané fotografie.

 • Oznam

  Dňa 21. 12. 2018 končí vyučovanie nasledovne:

  1. stupeň 11:40 hod.

  2. stupeň 12:15 hod.

  ŠKD bude v riadnej prevádzke.

  Vianočné prázdniny začínajú 24. 12. 2018 a vyučovanie po prázdninách začína 8. 1. 2019 (utorok).

  Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov!

 • Dňa 20. 12. 2018 bude ŠKD v prevádzke do 13:30 hod.

 • Vážení rodičia,

  dňa 19. 12. 2018 o 16:30 hod. sa budú konať triedne schôdzky rodičov v jednotlivých triedach.

  O 16:00 hod. bude mimoriadne stretnutie pre rodičov žiakov 9. ročníka (prechod na strednú školu), 8. ročníka (prechod na bilingválne gymnázium) a 5. ročníka (prechod na 8-ročné gymnázium) v školskej jedálni.

 • Sme radi, že si rodičia a známi opäť našli čas a prišli podporiť našich žiakov. Účasť bola veľká. Veríme, že sme Vám rôznymi vianočnými drobnosťami, maškrtami a punčom spríjemnili uponáhľané piatkové popoludnie. Ďakujeme sponzorovi Martinovi Figurovi (Sa&Tu club Bowling) za výborný punč!

 • Vážení rodičia,

  Rada rodičov pri ZŠ Šenkvice sa na Vás obracia s prosbou o príspevok do tomboly na školský ples, ktorý sa bude konať 9. 2. 2019 v KIS v Šenkviciach. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú prostredníctvom plesu a predaja tombolových lístkov, budú použité na financovanie záujmovo-vzdelávacích aktivít Vašich detí v základnej škole. Príspevky do tomboly môžete poslať po deťoch alebo osobne priniesť na riaditeľstvo školy.

  Vstupenky na ples v cene 35,-€ si môžete telefonicky objednať u pani B. Mekelovej na tel. č.:0948 200 258.

 • Do galérie Projekt: "Záchrana som ja" boli pridané fotografie.

 • V sobotu 8.12. sa v našej obci konala súťaž vo varení "najlepšej" kapustnice spojená s vianočnými trhmi. Rada rodičov sa ani tento rok nedala zahanbiť a dôstojne a chutne reprezentovala našu školu. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si i v tomto chladnom počasí opäť našli čas, zorganizovali a sponzorsky zabezpečili celú akciu, varili a predávali, a tak nielen potešili naše brušká, no finančným ziskom uľahčia a spestria prácu školy.

 • Vďaka zapojeniu sa do druhého ročníka súťaže sme sa stali jednou z 50 víťazných škôl. 30.11.2018 žiaci prvého stupňa prežili "iný" školský deň. Celé dopoludnie sa im venovali záchranári z n.o. Falck. Žiaci si pozreli ukážky a vyskúšali prvú pomoc, výjazd a prehliadku sanitky i záchranu života automatickým externým defibrilátorom. Pedagógovia popoludní absolvovali kurz prvej pomoci a mali možnosť praktického nácviku masáže srdca a umelého dýchania. No hlavnou a najdôležitejšou cenou je automatický externý defibrilátor, ktorý bude umiestnený vo vestibule školy, kde v prípade potreby bude ľahko prístupný a použiteľný. Záchranárom z n.o. Falck za ich obetavosť a náročnú prácu patrí veľká vďaka!

 • Vážení rodičia, starí rodičia, milí žiaci!

  Pozývame Vás na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať 14. 12. 2018 v školskej jedálni od 14.00 do 18:00 hod.

  Zároveň prosíme šikovných a ochotných rodičov o spoluprácu pri zhotovovaní výrobkov na vianočné trhy, ktoré budú žiaci predávať vo svojich stánkoch. Výťažok z predaja bude použitý pre jednotlivé triedy.

 • Milí žiaci, určite ste si vo Vašej knižnici všimli knihy, ktoré ste veľakrát prečítali alebo ešte nikdy nečítali, alebo sa Vám už nezdajú zaujímavé. Možno by ste prijali novú knižku, ale nechce sa Vám chodiť po kníhkupectvách. Ponúkame Vám príležitosť, ako sa zbaviť nepotrebných kníh a zároveň získať nové.

  Dňa 17. 12. 2018 /pondelok/ od 14:00 do 15:30 hod. môžete priniesť do školskej knižnice nepotrebné knihy a zároveň si vybrať inú knihu, ktorá bude pre Vás zaujímavá. Táto akcia obohatí Vašu domácu knižnicu a zároveň Vás zbaví starostí, čo s nepotrebnými knihami.

 • Vážení stravníci,

  od 13.12.2018 (vrátane) sa už nebude dať odhlásiť zo stravy z dôvodu koncoročnej uzávierky ( posledná objednávka tovaru, sklad musí byť na nule). Ak máte plánovanú neprítomnosť, prosím Vás o jej nahlásenie do tohto termínu. V prípade náhleho ochorenia je potrebné prísť si pre obed do jedálne.

  Ďakujeme za dodržanie termínu, prajeme krásne prežitie blížiacich sa sviatkov a v roku 2019 všetkým len to najlepšie. S pozdravom

  kolektív ŠJ

 • Dňa 30. 11. 2018 končí vyučovanie z dôvodu povinného absolvovania kurzu prvej pomoci pre pedagógov nasledovne:
  1. stupeň - 12:00 hod.
  2. stupeň - 11:40 hod.
  Obed v ŠJ bude zabezpečený po skončení vyučovania.
  ŠKD v tento deň nebude v prevádzke - prídu iba tí žiaci, ktorí chodia na kurz korčuľovania.

 • Do galérie Strašidelné čítanie boli pridané fotografie.

 • Vážení rodičia, dňa 21.11.2018 (streda) budú žiaci druhého stupňa uvoľnení z vyučovania z dôvodu celoslovenského testovania T5. Vyučovanie žiakov 1.stupňa a činnosť ŠKD bude prebiehať v bežnom režime.

 • Milí rodičia, starí rodičia, ďakujeme!

  Zatiaľ pre potešenie záverečná pieseň "Krúťme pesničkou svet"

  Video z celého programu zverejníme ihneď po spracovaní.

 • Poďakovanie

  Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za pridelenie dotácie, za ktorú sme nakúpili prilby, kolobežky a reflexné vesty. Zároveň ďakujeme aj Rade rodičov pri ZŠ Šenkvice, za zakúpenie dopravných značiek a semafóru. S novým vybavením dokážeme teraz dopravnú výchovu realizovať kedykoľvek počas vyučovania v spolupráci s Policajným zborom v Pezinku.

 • Druhý ročník projektu ZÁCHRANA SOM JA, ktorý organizuje nezisková organizácia Falck, pozná svojich víťazov. Jednou z 50 víťazných škôl, ktoré sa môžu tešiť na svoju výhru – ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor pre svoju školu, je aj naša škola - konkrétne 1. A a 2. B pod vedením p. vychovávateľky Ružekovej a p. učiteľky Habalovej.

  Je vidieť, že téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách je deťom blízka. Obzvlášť veľká vďaka patrí všetkým pedagógom za ich nasadenie a angažovanosť v príprave projektov. (pozrite si video ukážku víťaznej práce)

 • V lete sme spolu hlasovali za projekt DOREMI a získali sme pre školu 5000,- eur.

  TERAZ JE TU ŠANCA ZASE

  získať pre školu 7000,-eur

  na multimediálnu učebňu. Choď na stránku https://nanovylevel.sk/ a hlasuj za našu školu. Vyplníš iba meno školy, a e-mailovú adresu s menom, odklikneš a následne potvrdíš e-mail, ktorý Ti príde do Tvojej schránky. Zopár klikov a dáš škole možnosť bojovať o 7000,-eur na multimediálnu techniku, "vybombovanú" triedu a sám sa zapojíš do hry o jednu z cien na obrázku. Hlasovať môžeš ty, mamina, ocino, babka, dedko a aj všetci okolo teba. Hlasovať môžu celé Šenkvice a aj všetci mimo Šenkvíc. Ak máš problém s hlasovaním, príď, zahlasujeme za teba v škole.

 • Vážení rodičia, milí starí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na slávnostnú akadémiu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorá sa bude konať dňa 25. 10. 2018 o 16:30 hod. v telocvični. Akadémia bude spojená s ochutnávkou jablkových koláčov v školskej jedálni. Preto by sme veľmi radi poprosili šikovné mamičky a babičky, aby napiekli jablkové koláče a pochválili sa svojím cukrárskym umením.

  Nakrájané koláče na podnose môžete priniesť 25. 10. pred začiatkom vyučovania alebo pol hodinu pred začiatkom akadémie triednym učiteľkám alebo na vedenie školy.

 • Dňa 29. 10. 2018 (pondelok) udeľuje riaditeľka ZŠ v Šenkviciach riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy z prevádzkových dôvodov.

  Od 30. 10. 2018 do 2. 11. 2018 majú žiaci jesenné prázdniny. Vyučovanie začína 5. 11. 2018 (pondelok).

 • Zasadnutie RŠ bude dňa 11.10.2018 o 17.00 hodine v budove ZŠ.

 • 3D tlačiareň

  Vďaka úspešnému projektu, na ktorý naša škola získala dotáciu od BSK vo výške 5000 €, sme pre Klub robotiky, elektrotechniky a programovania zakúpili 6 ks modelov programovateľného LEGA MINDSTORMS a 3D tlačiareň, ktorú máme ako jediná ZŠ na Slovensku. A konečne náš prvý výrobok!

 • V septembri sme dosadili a zrevitalizovali arborétum, ktoré vzniklo pred 2 rokmi. Pribudli nové kry a stromy, ktoré opäť o čosi viac skrášlili areál našej školy. Ďakujeme f. ZREUZ s.r.o. a pani Tomanovej, ktorá nám darovala viacero krásnych stromov!

 • Dňa 27.9. a 28.9. sme pripravili pre všetkých prvostupniarov výchovno – vzdelávací program o vesmíre, ktorý sa odohrával priamo v mobilnom planetáriu formou projekcie a „poležiačky“. Prváci putovali v téme s názvom So zvieratkami po vesmíre, kde skúmali podmorský svet a lúštili tajomstvo koralového útesu s cieľom upriamiť ich pozornosť na ekológiu, druháci sa popasovali s témou Astronómia pre deti – Voda -zázrak života - s cieľom uvedomiť si význam vody pre náš život, ako zázraku prírody. Tretiaci a štvrtáci sa zase zaoberali témou Neuveriteľný vesmír s podtitulom Prelet vesmírnou ZOO. Žiaci si odniesli okrem veľkého množstva nových informácií aj krásny zážitok.

 • Krúžok športovej gymnastiky bude v tomto školskom roku fungovať nasledovne:

  • začiatočníci - utorok 14:00 - 16:00 hod. - do tejto skupiny patria žiaci: 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B
  • začiatočníci - štvrtok 14:00 - 16:00 hod. - do tejto skupiny patria žiaci: 3. A, 3. B, 4. A, 5. B
  • športový klub - pondelok, streda, piatok 14:00 - 16:00 hod. - do tejto skupiny patria pokročilí žiaci.
 • V školskom roku 2018/2019 pokračuje o.z. Mladí umelci vo výučbe hry na klavír, gitaru, spev a nového odboru flauta. Pribudnú ďalšie dve nové kvalifikované pedagogičky, ktoré budú zabezpečovať plynulú a kvalitnú výučbu. Hodiny budú prebiehať v priestoroch školy, ako aj v priestoroch kultúrneho domu.

  Hodinová dotácia na dieťa je 40 min. do týždňa (individuálna hodina) + 20 min. hudobná náuka (kolektívna výučba podľa pevného rozvrhu!!!). Individuálne hodiny budú prebiehať počas celého týždňa.

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rady rodičov pri ZŠ Šenkvice, ktorá sa bude konať 3. 10. 2018 o 16:30 hod. v jedálni základnej školy. Po jej skončení sa uskutočnia triedne schôdze rodičov v jednotlivých triedach.

 • Dňa 18. 9. 2018 sa uskutočnia Didaktické hry v prírode pre žiakov 1. stupňa a Účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. Žiaci prídu športovo oblečení. Tí žiaci, ktorí majú zaplatenú desiatu v ŠJ, si ju vyzdvihnú o 8:00 hod. v ŠJ.

  1. stupeň: 8:00 - 11:40 hod. / ŠKD bude v riadnej prevádzke/

  2. stupeň: 8:00 - 12:35 hod.

 • Vážení rodičia,

  žiadame Vás o dôkladnú kontrolu a následnú dezinfekciu vlasov Vašich detí, nakoľko sa v škole opäť šíria vši. Zabrániť tomuto nežiaducemu javu môžeme jedine preventívnou dezinfekciou a pravidelnou kontrolou vlasov detí. Pri výskyte vší odporúčame dieťa nechať doma, prípadne navštíviť detského lekára.

 • Poďakovanie

  S radosťou Vám oznamujeme, že na základe výsledkov hlasovania v rámci Participatívneho rozpočtu, náš projekt

  DO-RE-MIzískal 615 hlasov. V okrese Pezinok sme sa tak umiestnili na 5. mieste s nárokom na plnú finančnú podporu BSK,

  t.j. 5 000 €.

  Veľmi pekne ďakujeme za každý poslaný hlas.

  Zo získaných prostriedkov zakúpime deťom na školské ihrisko Babel bubon, Samba bubny a xylofón Harmony. Na jeseň podporený projekt zrealizujeme.

 • Desiata sa začne podávať od 10.09.2018 !!!

  Prihlásiť sa dá len v piatok od 9,40 hod.do 9,55 hod.. Prihlásené na desiatu budú len deti, ktoré budú mať peniaze, v pondelok sa nedá platiť, ani dodatočne prihlásiť !!! Cena desiatej je 0,50 € na deň platí sa na týždeň, prihlasuje sa na týždeň a z desiatej sa nedá odhlásiť. Za každú triedu príde len jeden zástupca (nie jednotlivci, tí nebudú vybavení), ktorý bude mať zoznam a vyzbierané peniaze !!!

 • V prílohách nájdete informácie pre stravníkov spolu s prihláškou na stravu.

  1._informacie_pre_stravnika(1).doc

  Deti_-_nova_prihlaska_na_stravovanie_2018.doc​​​​​​​

 • Školský rok 2018/2019 sa začína 3. 9. 2018 o 9:00 hod. v jednotlivých triedach. O 8:00 hod. sa uskutoční slávnostná sv. omša v Kostole sv. Anny.

  Organizácia vyučovania:

  4. 9. 2018 - triednické práce, 1. stupeň končí o 11:30 hod., 2. stupeň končí o 12:00 hod.

  5. 9. 2018 - riadne vyučovanie podľa rozvhu hodín

  Od 4. 9. 2018 bude fungovať ŠKD do 17:00 hod. Dodatočné prihlásenie žiakov do ŠKD bude možné najneskôr do 7. 9. 2018.

  Školská jedáleň bude fungovať od 4. 9. 2018 pre prihlásených žiakov. Žiaci sa musia na stravu prihlásiť 3. 9. 2018 u svojich triednych učiteľov.

 • Veľmi nás potešilo, že BSK vybralo náš projekt DO-RE-MI (výzva z participačného rozpočtu) a zaradilo ho do projektov, ktoré iba hlasovaním môžu vyhrať. Ide o zakúpenie veľkých exteriérových hudobných nástrojov, ktoré budú inštalované na školskom dvore.

  Týmto by sme Vás všetkých, ktorí návštívite našu webovú stránku, chceli požiadať o hlasovanie.

  Treba na stránke BSK

  https://rozhodni-bsk.sk/pezinok/

  vyhľadať projekt DO-RE-MI - posledný v poradí a zadať e-mailovú adresu. Následne treba e-mail potvrdiť, aby sa Váš hlas pripísal. Hlasovanie je trošku pomalšie, ťažko sa načítava z telefónov. Výsledok za trochu trpezlivosti však stoji.

 • V priloženom dokumente nájdete orientačný zoznam pomôcok, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať v jednotlivých ročníkoch.

 • Nové číslo školského časopisu Vinovinky si môžete prečítať v ľavom menu Školské aktivity v sekcii Školský časopis.

 • Po celý školský rok naši žiaci súťažili v zbere plastových uzáverov, aby tak pomohli ťažko chorému 5-ročnému chlapcovi. Spolu sme nazbierali 431,29 kg.

  1. miesto 4. B (95,40 kg)

  2. miesto 2. A (93,05 kg)

  3. miesto 3. B (31,3 kg)

  Výhercovia dostali sladkú odmenu v podobe torty. Teší nás, že aspoň trochu môžeme prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí, ktorí to potrebujú.

 • Dňa 22. 6. 2018 sa uskutočnilo obecné podujatie Jánske ohne, na ktorom boli odmenení najúspešnejší žiaci našej školy starostom obce Mgr. P. Fitzom. Ocenenia získali za úspešnú reprezentáciu školy a vynikajúce vyučovacie výsledky. Odmeneným žiakom srdečne blahoželáme!

 • Dňa 25. 6. až 28.6. 2018 bude vyučovanie končiť nasledovne:
  1. stupeň 11:30 hod.
  2. stupeň 12:00 hod.

  Dňa 29. 6. 2018 bude slávnostné ukončenie školského roka:
  8:00 hod. slávnostná sv. omša
  9:00 hod. ukončenie šk. roka 2017/2018 v triedach
  10:00 hod. obed

  Školský klub bude v prevádzke do 12:00 hod.

 • Dňa 21. 6. 2018 budú mať žiaci 1. stupňa cvičenie v prírode a žiaci 2. stupňa účelové cvičenie. 1. stupeň končí o 11:40 hod. a 2. stupeň končí o 12:35 hod. ŠKD bude v bežnom režime.

 • Zasadnutie RŠ bude dňa 25.6.2018 o 17.00 hodine v budove školy.

 • Dňa 1. 6. sme spoločne oslávili Medzinárodný deň detí. Naše veľké poďakovanie patrí rodičom z Rady rodičov pri ZŠ Šenkvice, ktorí finančne, ale aj osobne pomohli pri realizácii tohto dňa. Pre žiakov boli pripravené mnohé atrakcie - skákací hrad, vozenie na poníkovi, lukostreľba, maľovanie na tvár, fotenie, opekanie a iné. Občerstviť sa mohli v bufete nielen malinovkami, ale aj šťavnatým melónom. V telocvični žiakov čakalo prekvapenie v podobe hudobného zoskupenia Rytmika, ktorí ich zasvätili do tajov bubnovania na rôznych druhoch bubnov a tympánov, ktoré si mohli deti vlastnoručne vyskúšať. Oslava MDD sa vydarila a žiaci si odniesli veľa zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať. :-))

 • Vážení stravníci,
  prosím Vás, aby ste v mesiaci jún už neposielali paušálnu úhradu stravného !!!!


  Od 18.6.2018 (vrátane) sa už nebude dať odhlásiť zo stravy. Ak máte plánovanú
  neprítomnosť, prosím Vás o jej nahlásenie do tohto termínu. V prípade náhleho ochorenia je
  potrebné prísť si pre obed do jedálne.


  V mesiaci jún bude vykonané vyúčtovanie stravy. V prípade nedoplatku Vám po Vašich deťoch
  bude zaslaná poštová poukážka, ktorú prosím uhradiť Vám vyhovujúcim spôsobom v čo
  najkratšom termíne, najneskôr do 28.06.2018. Pre prípad preplatku sú informácie uvedené na
  stránke školy v sekcii ,,Jedáleň"- nástenka.
  Ďakujem za dodržanie termínov, s pozdravom

 • Dňa 15. 5. 2018 sa v Poprade konali Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji. Našu školu reprezentovali T. Baričič, M. Dugovič, L. Jadroň, T. Kakalík a A. Skyba. V súťaži družstiev v kategórii C obsadili chlapci 6. miesto. V súťaži jednotlivcov získal 1. miesto Teodor Baričič. Srdečne blahoželáme!

 • "Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."

 • Neskoro, ale predsa... 11. apríla sa družstvo dievčat 7. a 6. ročníka zúčastnilo okresného kola vo vybíjanej. Podujatie sa uskutočnilo v ZŠ Bielenisko v Pezinku. Bolo prihlásených 9 družstiev, pričom ZŠ Šenkvice sa ocitlo v 5-člennej skupine. Túto sme bez straty bodu vyhrali, čo nás posunulo priamo do finále. Po napínavom zápase, kde nebola núdza o nervydrásajúce situácie, sme porazili druhého finalistu, čo bolo, mimochodom, domáce družstvo...Bolo to bezpochyby zaslúžené víťazstvo, o ktoré sa zaslúžili všetky členky: Nina Husáková, Tatiana Čermáková, Sára Pešková, Bianka Bobeková, Sarah Šuranová, Martina Redekyová, Lucia Fruhwaldová, Sophia Alexandra Purdeková, Natália Trojnová, Andrea Kompazsová a naša skvelá kapitánka Kika Žigová.

 • Dňa 3. 5. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali M. Brezina (3. A), A. Buzová (5. A) a N. Baričičová (9. B), ktorá získala 3. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

 • Do galérie edudrama boli pridané fotografie.

 • Základná škola Šenkvice v spolupráci s Radou rodičov, pripravili pre žiakov druhého stupňa edukačný program pod názvom EDUDRAMA. Žiaci si vyskúšali v KIS Šenkvice, aké je to byť hercom. Spoločne s pani učiteľkami na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítali diela, ktoré sa týkali aktuálnych tém: židovská otázka, migranti, šikana a inakosť. Všetci žiaci druhého stupňa prežili hodiny slovenského jazyka a literatúry v inej podobe. Kreslili si, počúvali, hrali divadielko a diskutovali na dané témy. Žiaci z tejto akcie odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce.

 • Rezort školstva pripravil projekt v rámci boja proti šíreniu extrémizmu na školách. Dôležité je upriamiť pozornosť na zabezpečenie výučby zameranej na efektívnu a cielenú prevenciu prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných prejavov intolerancie. Xenofóbia a extrémizmus sa šíri v spoločnosti ako vírus. Žiaci deviateho ročníka majú v školskom roku 2017/2018 pridanú jednu vyučovaciu hodinu dejepisu, pomocou ktorej bojujeme proti extrémizmu aj my. V spolupráci pani učiteľky Novákovej a Ústavu pamäti národa sme zorganizovali prednášku pre našich deviatakov na tému HOLOKAUST. Žiakom prednášal skúsený historik Mgr. Pavol Makyna, PhD. Prednáška bola pre žiakov veľmi poučná, počas prvej hodiny si žiaci vypočuli prednášku a na druhej hodine bola živá diskusia. Deviatakov daná téma zaujala a všetci odchádzali z prednášky s novými vedomosťami o extrémizme a holokauste.

 • Zasadnutie RŠ bude dňa 9.5.2018 o 17.00 hodine v budove ZŠ.

 • Z dôvodu konania Školy v prírode budú konzultačné hodiny presunuté z 15. 5. 2018 na 22. 5. 2018 v čase od 14:00 hod. do 14:40 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Dňa 7. 5. 2018 bude žiakom 1. aj 2. stupňa udelené riaditeľské voľno.

 • Dňa 13. 4. 2018 sa konalo v Bratislave krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali dievčatá v kategórii A (A. Fidriková, L. Lanátorová, N. Mravcová, M. Smolková), v kategórii B (B. Dugovičová, V. Kročková, L. Oravcová, K. Tomanová, N. Trojnová) a chlapci v kategórii A (T. Baričič, M. Dugovič, L. Jadroň, M. Kakalík, A. Skyba).

  3. miesto získali žiačky v kategórii B družstvá a 1. miesto získali chlapci v kategórii A družstvá, ktorí nás budú reprezentovať na Školských majstrovstvách v gymnastickom štvorboji v Poprade. Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Do galérie Slávik Slovenska boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola , Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0903 023 605-ŠKD
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria