Objednávanie pomôcok na nový školský rok: Skvelko-box

 

Práve teraz

Piatok 25. 6. 2021

Kontakt

ZŠ Šenkvice, Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice

zssenkvice@zssenkvice.sk  

Sekretariát: 033/64 96 352, 033/64 00 276, mobil: 0911 225 094 

ŠKD: 0944 385 000

ŠJ: 0907 797 399, jedalenskolska@azet.sk 

Zborovňa 1. stupeň: 0903 200 737

Školský psychológ: 033 64 00 275, 

psycholog@zssenkvice.sk 

Školský špeciálny pedagóg: 033 64 00 275, 

kosnarova@zssenkvice.sk 

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám prostredníctvom tohto formulára. Týmto súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • 25.6. až 29.6.

  • končí vyučovanie – 1.stupeň o 11:30 hod.

  2.stupeň o 12:00 hod.

  - triednické hodiny s triednym učiteľom (obed v rámci vyučovania alebo ŠKD)

  25.6. a 28.6.

  - odovzdávanie učebníc, nové učebnice dostanú žiaci v septembri

  30.6.

  - slávnostná svätá omša o 8:00 hod. v Kostole sv. Anny v Šenkviciach

  - slávnostné ukončenie šk. roka 2020/21 o 9:15 hod. v triedach, príchod do tried od 9:00 hod.

  - obed o 10:00 hod. ,

 • Vážení rodičia, milí žiaci, v prílohe tejto správy nájdete plagát krasokorčuliarskeho oddielu Karpatský Sokol v Pezinku, do ktorého sa môžete v prípade záujmu prihlásiť.

  K.O._KARPATSKY_SOKOL.pdf

 • Vážení rodičia, milí žiaci, v dňoch 22.6. - 24.6.2021 bude skrátené vyučovanie z dôvodu výstrahy pred vysokými teplotami. 1. stupeň bude končiť o 11:40 hod. a 2. stupeň bude končiť o 12:35 hod. Školský klub detí bude v bežnej prevádzke.

 • Vážení rodičia, milí žiaci, v piatok 18.6.2021 bude skrátené vyučovanie z dôvodu výstrahy pred vysokými teplotami. 1. stupeň bude končiť o 11:40 hod. a 2. stupeň bude končiť o 12:35 hod. Školský klub detí bude v bežnej prevádzke.

 • Takýmto úžasným tanečným videom prispeli naši "družinári" k celoškolskej aktivite počas Dňa Zeme. Ďakujeme, boli ste super!

 • V utorok 1. júna 2021 sa škola zmenila na nepoznanie. Premenila sa na krajinu, kde naši najmenší žiaci zažili dobrodružstvo, ponaučenie, zábavu a hlavne si užili svoj sviatok.

  Žiaci 1. až 3. ročníka si mohli vyskúšať svoje vedomosti v kvízoch, v tajničkách, pracovných listoch a šikovnosť na športovom ihrisku. Pravidlá cestnej premávky žiakov preskúšala pani policajtka na dopravnom ihrisku. Žiaci jazdili na kolobežkách a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. V areáli školy skladali puzzle z dopravných značiek. Odvážlivci si vyskúšali okuliare simulujúce účinky alkoholu na človeka.

 • Počas Dňa Zeme sa naši žiaci učili sadiť rastliny zo semienka alebo predpestovaných priesad do vyvýšených záhonov, ktoré škola získala prostredníctvom projektu Zem je len jedna. A tu je naša prvá úroda. Žiaci na 1. stupni ochutnali vynikajúcu bio reďkovku.

 • Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať šikovnému oteckovi, pánovi Košťálovi, ktorý vlastnoručne vyrobil tieto krásne lavičky a daroval ich škole, aby spríjemňovali prostredie školského dvora. Ďakujeme.

 • Vážení rodičia budúcich prváčikov,

  pozývame Vás na overenie údajov, ktoré ste zadali na prihláške do ZŠ.

  Overovanie sa uskutoční v dňoch 17. a 18. 5. 2021 v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. v škole na dolnej chodbe. Vstupujte cez bočný vchod (vpravo od hlavného vchodu do budovy školy).

  Z dôvodu dodržania protiepidemických opatrení Vás žiadame, aby ste využili rezervačný systém a objednali sa na presný čas. Rezerváciu môžete vykonať na tomto linku:

  https://onlinecasenka.senkvice.eu/uvod/city/47.xhtml

 • V dňoch 22. 4. (1. stupeň) a 28. 4. 2021 (2. stupeň) sa v našej škole uskutočnil Deň Zeme.

  Pre žiakov sme si pripravili vlastné vzdelávacie video s environmentálnym zameraním a rôzne teoretické i praktické aktivity.

  Praktické aktivity sme sústredili do viacerých stanovíšť, ktoré mali na starosti učitelia a pedagogickí asistenti.

  Na stanovištiach si pre žiakov pripravili rôzne zaujímavé aktivity na podporu ochrany vody, pôdy, vzduchu, rastlín aj živočíchov.

  Pokusom filtrácie vody, sme žiakom demonštrovali, ako rýchlo dokážeme vodu znečistiť a naopak, ako dlho trvá, kým sa znovu vyčistí. K téme ochrana vzduchu absolvovali žiaci dychové cvičenie a posilnili sme tým v žiakoch vedomie a potrebu ochrany čistého vzduchu. Súčasne sa naučili, ako sa správnymi dýchacími technikami vedia uvoľniť v stresujúcich situáciách, čo sa žiakom určite bude hodiť.

 • Vážení rodičia, v prílohách nájdete pravidlá pre školy, ktoré budú platiť od 3.5.2021. Pravidlá sú rozdelené podľa farieb COVID AUTOMATU v závislosti od aktuálnej farby okresu.

  Aktuálnu farbu okresu si môžete pozrieť na webovej stránke MŠVVaŠ SR na tomto linku:

  https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

  Okres Pezinok bude od 3.5.2021 v červenej farbe.

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  Naši šikovní žiaci súťažili aj v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, ktoré sa konalo 13. a 14.4. 2021 online formou.

  Výsledky si môžete pozrieť v priloženom súbore.

  Pytagoriada_OK_2021.xlsx

  Úspešným riešiteľom blahoželáme!


 • Vážení rodičia,

  prezenčné vyučovanie v škole sa obnovuje nasledovne:

  • od 12.4. 2021 na 1. stupni ZŠ pre všetkých žiakov podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8.4.2021,
  • od 19.4.2021 na 2. stupni pre žiakov 8. a 9. ročníka podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021,
  • od 26.4. 2021 na 2. stupni pre žiakov 5.-7. ročníka v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u.

  Obe rozhodnutia sú prílohou tejto správy.

  Podmienky otvorenia školy nájdete v prílohe číslo 1 a v manuáli Návrat do škôl 2021 (príloha č. 2). Oba dokumenty si dôkladne prečítajte.

 • Vážení rodičia,

  prezenčné vyučovanie v škole sa obnovuje nasledovne:

  • od 12.4. 2021 na 1. stupni ZŠ pre všetkých žiakov podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8.4.2021,
  • od 19.4.2021 na 2. stupni pre žiakov 8. a 9. ročníka podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021,
  • od 26.4. 2021 na 2. stupni pre žiakov 5.-7. ročníka v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u.

  Obe rozhodnutia sú prílohou tejto správy.

  Podmienky otvorenia školy nájdete v prílohe číslo 1 a v manuáli Návrat do škôl 2021 (príloha č. 2). Oba dokumenty si dôkladne prečítajte.

 • Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku si môžete objednať školské pomôcky pre 1.- 4. ročník na nový školský rok. Viac informácií sa dozviete v prílohách pre jednotlivé ročníky. Na objednanie pomôcok môžete využiť aj aplikáciu Skvelko-box, ktorú nájdete na našej webovej stránke v ľavom menu.

  ZS__Senkvice_-_1.roc..pdf

  ZS__Senkvice_-_2.roc..pdf

  ZS__Senkvice_-_3.roc..pdf

  ZS__Senkvice_-_4.roc..pdf

 • írikováI naďalej sa s mnohými žiakmi stretávame každý týždeň na online hodinách výtvarnej výchovy. Pokračujú v zadaných témach, napr. Keby som mal galériu, Pohľad z okna, Fantastický portét, Písmo, no pribudli i ďalšie zaujímavé témy, s ktorými sa teraz s vami podelíme.

  Origami 3D štruktúra

  Deti si pocvičili svoju zručnosť a trpezlivosť a vytvorili jednoduché origami. Vybrali si jeden motív – napríklad motýľa a vytvorili čo najviac, čo najmenších origami motýľov, ktorých následne ukladali na jednofarebný podklad. Vytvorili zaujímavé plastické 3D štruktúry, ktoré sa stali vo výsledku pôsobivým obrazom. Týmito si teraz môžu vyzdobiť interiér svojej izby.

 • Milí žiaci, rodičia a pedagógovia!

  Konečne prišla očakávaná chvíľa, kedy sa dozviete výsledky fotosúťaže, v ktorej sme porotcami boli my- všetci. Hlasovali žiaci, rodičia, učitelia i ostatní zamestnanci školy.

  A povieme Vám, bola to náročná voľba.

  V pilotnom - prvom ročníku ste poslali naozaj nádherné a autentické zábery. Veríme, že si dobrý pocit zo súťaže odnesú nielen výherci, ale všetci zúčastnení.

  Výsledky foto súťaže:

  UMENIE:

  1. miesto: Barbora Červenková, 4.B
  2. miesto: Jasmína Suljanovičová, 9.B
  3. miesto: Peter Chromík, 9.B

 • Vážení rodičia budúcich prváčikov,

  zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Zápis sa bude realizovať iba odoslaním elektonickej prihlášky a Žiadosti o prijatie do ZŠ.

  Do 16.4. 2021 môžete posielať Elektronickú prihlášku a Žiadosť o prijatie do základnej školy, ktoré nájdete na webovej stránke školy alebo v tlačenej podobe na hlavnom vchode do budovy školy. Do základnej školy ich môžete doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Pozývame rodičov na online rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia dňa 14.04.2021 o 16:30 hod., prostredníctvom žiackeho konta v MS Teams. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov.

 • Vážení rodičia,

  od 12.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ pre všetkých žiakov podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8.4.2021, ktoré je prílohou tejto správy.

  Podmienky otvorenia školy nájdete v prílohe číslo 1 a v manuáli Návrat do škôl 2021 (príloha č. 2). Oba dokumenty si dôkladne prečítajte.

  Vyhlásenia o bezinfekčnosti predkladajú rodičia podľa platnosti testu na COVID-19 alebo po prerušení školskej dochádzky dieťaťa.

  Potrebné tlačivá nájdete v prílohe tejto správy, ale môžete ich poslať aj elektronicky cez EduPage. V tlačenej podobe ich nájdete na hlavnom vchode do budovy školy.

 • Žiaci 7.B triedy sa v tomto školskom roku zapojili do riešenia príkladov matematickej olympiády. Svojimi riešeniami úloh domáceho kola matematickej olympiády sa do okresného kola prebojovali dvaja - Jakub Lanátor a Lukáš Rédeky. Obaja žiaci sa dňa 31.3. 2021 zúčastnili riešenia okresného kola matematickej olympiády v kategórii Z7 a obaja sa stali aj úspešnými riešiteľmi, kde Jakub Lanátor obsadil 6. - 9. miesto a Lukáš Rédeky 14. – 15. miesto. Obom patrí srdečná gratulácia!

  Mgr. Jana Hrnčiariková

 • Vážení rodičia,

  prezenčné vyučovanie od 7.4. 2021 pokračuje za rovnakých podmienok ako minulý týždeň, podľa nového rozhodnutia ministra školstva z 30.3.2021, ktoré je prílohou tejto správy. Tento týždeň by sa malo rozhodnúť, akým spôsobom bude prebiehať vyučovanie od 12.4. na 1. a 2. stupni ZŠ. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

  Nezabudnite v stredu (7.4.) odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19, či potvrdenie o výnimke z testovania.

  Potrebné tlačivá nájdete v prílohe tejto správy, ale môžete ich poslať aj elektronicky cez EduPage. V tlačenej podobe ich nájdete na hlavnom vchode do budovy školy.

 • Dátum a čas konania zápisu:

  15. 04. 2021 od 14:00 do 17:30 hod. v budove školy

  Zapisujú sa deti:

  • ktoré do 31.8.2021 (vrátane) dosiahnu vek 6 rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť,
  • ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odklad povinnej školskej dochádzky.

  Spôsob zápisu bude realizovaný podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernenia zriaďovateľa školy.

  Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí.

 • Milí žiaci, rodičia i učitelia,

  minulý mesiac sme prežili v znamení honby za najlepšou fotografiou do Fotosúťaže. Zapojilo sa neuveriteľné množstvo žiakov, ktorí čakajú na Vaše hlasy.

  Dnes (19.3.) spúšťame hlasovanie o najlepšie fotografie z každej kategórie. Vaša úloha je jednoduchá. Prezrite si fotografie v galérii - fotoalbume na webovej stránke školy, vyberte si tú, ktorá je podľa Vás najlepšia, dobre si zapamätajte jej číslo a zahlasujte za ňu v ankete na Edupage (ankety na hlasovanie pre jednotlivé kategórie fotografií nájdete v doručených správach).

 • Vážení rodičia, v prílohe tejto správy nájdete podmienky otvorenia školy od 22.3. 2021 do 6.4.2021 pre 1. a 2. stupeň ZŠ. Prezenčné vyučovanie pokračuje za rovnakých podmienok ako minulý týždeň, podľa nového rozhodnutia ministra školstva z 19.3.2021, ktoré je prílohou tejto správy.

  O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

  Potrebné tlačivá nájdete v prílohe tejto správy, ale môžete ich poslať aj elektronicky cez EduPage. V tlačenej podobe ich nájdete na hlavnom vchode do budovy školy.

  1. Otvorenie školy od 22.3.2021:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria