Správy

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, po vyplnení a odoslaní si prihlášku vytlačte a podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa ju prineste so sebou na zápis do 1. ročníka. V prípade, ak je dieťa zverené do výchovy jednému z rodičov, treba o tom priniesť doklad (rozhodnutie súdu).

Táto prihláška platí aj pri prestupe žiaka z inej školy do ktoréhokoľvek ročníka našej základnej školy.

Zápis sa bude konať 11. 4. 2019 od 14:00 do 17:30 hod. v budove ZŠ Šenkvice.

So sebou si treba priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Cena predpisových zošitov, ktoré budú žiaci potrebovať v 1. ročníku, je 7,70 € a platí sa pri zápise.

Zároveň si môžete objednať pomôcky, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať v 1. ročníku. Cena sady je 29,40 € a platí sa pri zápise.

Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky používajte diakritické znamienka!

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice
    Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
  • 033/6496352
    0911 225 094
    0903 023 605-ŠKD
    0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria