Správy

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, po vyplnení a odoslaní si prihlášku vytlačte a podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa  a spolu so žiadosťou o prijatie do ZŠ, ju doručte do ZŠ nasledovnými spôsobmi:

  •  vypísanú, podpísanú a  naskenovanú prihlášku + žiadosť o prijatie pošlete na e-mail: zssenkvice@zssenkvice.sk
  •  v zalepenej obálke označenej "Zápis do 1. ročníka" vhoďte do poštovej schránky na budove školy (pri bočnom vchode) najneskôr do 16.4.2021.

V prípade, ak je dieťa zverené do výchovy jednému z rodičov, treba o tom priložiť doklad (rozhodnutie súdu).

Táto prihláška platí aj pri prestupe žiaka z inej školy do ktoréhokoľvek ročníka našej základnej školy.

Cena predpisových zošitov, ktoré budú žiaci potrebovať v 1. ročníku, je 5 € a rodičia ju uhradia pri zápise dieťaťa do školy. Ak by sa zápis konal bez fyzickej prítomnosti detí, 5 € sa bude platiť pri preberaní Rozhodnutia o prijatí do ZŠ, prípadne na začiatku šk. roka.

Z dôvodu zasielania Rozhodnutí o prijatí dieťaťa do ZŠ elektronickou formou je vhodné, aby si rodič aktivoval elektronickú schránku, ktorú má každý občan SR vytvorenú na portáli www.slovensko.sk . Do prihlášky treba uviesť číslo tejto elektronickej schránky.

Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky používajte diakritické znamienka!!!

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
    Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
  • 033/6496352
    0911 225 094
    0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria