Správy

Rada rodičov

Štatút Rady rodičov

Rada rodičov pri našej škole je samostatným občianskym združením (OZ), ktorého základné údaje sú nasledujúce:

Názov OZ: Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach

Sídlo: Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice

IČO: 42355303

DIČ: 2120013434

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaregistrovali OZ dňa 19.11.2013

Číslo účtu: 5051069991/0900, Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Stanovy OZ: OZ_RR_Stanovy_v1.pdf

Kontakt: zs.rodicia@senkvice.org

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
    Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
  • 033/6496352
    0911 225 094
    0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria