Správy

Informácie k poukázaniu 2% dane z príjmu

Na tejto podstránke nájdete infromácie týkajúce sa poukázania 2% dane z príjmov v prospech OZ Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach


Pokyny pre poukázanie 2% dane z príjmu pre rok 2020

Radi by sme vás informovali, že Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach, ktorá v zmysle svojich stanov pôsobí výlučne v prospech našej školy, je ako nezisková organizácia registrovaným príjemcom 2% dane z príjmov aj pre zdaňovacie obdobie - rok 2020. Či ste zamestnanec, SZČO, prípadne právnická osoba, zákon Vám každoročne umožňuje poukázať 2% dane z príjmov konkrétnej zaregistrovanej organizácii. Poukážte prosím časť dane v prospech Rady rodičov a podporte tak výchovu, vzdelávanie a školské aktivity detí navštevujúcich našu ZŠ. Srdečne ďakujeme za Vašu pomoc.

Základné údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:

Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42355303

Číslo bankového účtu:

5051069991/0900

IBAN:

SK1909000000005051069991

 

Ako postupovať pri poukázaní 2%

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane robí za Vás zamestnávateľ:

1.    Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.    Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (tlačivá nájdete tu)

3.    Na základe tohto potvrdenia vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, minimálne však 3 €.

4.    Vyplňte toto vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (základné údaje nášho združenia sú uvedené v tabuľke vyššie)

5.    Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Aktuálne: Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad – adresu FS si nájdete tu

 

Ak podávate daňové priznanie sami:

1.    Vypočítajte 2% dane z príjmov fyzickej osoby z vyplneného daňového priznania – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

2.    V daňovom priznaní pre fyzické osoby je uvedený oddiel na poukázanie 2% z dane  (typ tlačiva A - VIII. oddiel, typ tlačiva B - XII. oddiel). Vyplňte základné údaje o príjemcovi uvedené v tabuľke vyššie.

3.    Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na príslušný daňový úrad.

 

Ak ste právnická osoba :

1.    Vypočítajte 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

4.    V daňovom priznaní pre právnické osoby je uvedený oddiel na poukázanie 2% z dane  v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Vyplňte základné údaje o príjemcovi uvedené v tabuľke vyššie.

2.    Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

3.    Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad.

 

Ďalšie informácie nájdete na portáli Rozhodni.sk .

 


Ďakujeme za príspevok

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom, zamestnancom a ostatným podporovateľom našej školy, ktorí poukázali 2% dane z príjmu za rok 2019 v prospech nášho občianskeho združenia. Vážime si tento prejav dôvery a ubezpečujeme Vás, že prostriedky efektívne využijeme na obohatenie výchovných a vzdelávacích aktivít žiakov školy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
    Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
  • 033/6496352
    0911 225 094
    0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria