Správy

Zápis do 1. ročníka

Zápis prvákov na školský rok 2019/2020

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 11. apríla 2019 od 14.00 - 17.30 hod. v priestoroch 1. stupňa ZŠ. Na zápis sa dostavia rodičia s dieťaťom, ktoré do 31. 8. 2019 dovŕši 6 rokov a má trvalý pobyt v obci Šenkvice. Na zápis sa dostavia aj žiaci, ktorí mali odklad povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.

Na zápis je potrebné priniesť:

 • rodný list dieťaťa

 • platný občiansky preukaz zákonného zástupcu

 • vytlačenú elektronickú prihlášku podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa 

 • elektronickú prihlášku nájdete na www. zssenkvice.edupage.org v ľavom menu

 • 7,70 € na predpisové zošity

 • možnosť predplatiť si pomôcky pre žiakov 1.roč. za 29,40 €

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola , Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0903 023 605-ŠKD
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria