Správy

Poslanie školského klubu detí | Vnútorný poriadok ŠKD | Fotogaléria Halloween | Fotogaléria so spisovateľkou Gabrielou Futovou | Výchovný plán | Smernica na vedenie SKD | Informácie o platbe do ŠKD | Kurz korčuľovania 26.11- 30.11.2018 | Strašidielková party 2018 | Divadlo Babena | Informačný list 2018 | Tematický plán ŠKD | Fotografie - divadelné predstavenie 11/2018 | Všetkovedko 2018 - fotky | Kurz korčuľovania 2018 - fotky | Divadlo Babena 2018 - Zimná rozprávka - fotky | Lyžiarsky kurz 21.1- 25.1.2019 | Vianočné trhy v ŠKD 2018 | Lyžiarsky kurz 21.1- 25.1.2019  Fotogaléria | Protipožiarna ochrana-besiedka | Besiedka so stomatologičkou | Divadlo Babadlo Prešov - Fotky | Školský rok 2019 /2020 | Informácie o platbách do ŠKD | Beseda o exotickom vtáctve | Kurz korčuľovania | Informačný list pre rodičov 2019 /2020 | Vnútorný poriadok školského klubu detí | Jeseň v ŠKD | Svetový deň zdravej výživy v ŠKD

Školský klub detí

Poslanie školského klubu detí

 

 

 

 

 

Poslanie školského klubu detí

 • rozvíjať sociálne ,občianske ,špecifické, osobnostné a kultúrne schopnosti detí
 • vytvárať podmienky na ich rozvoj
 • dopĺňať pestrou a zaujímavou činnosťou výchovno-vyučovací proces
 • uplatňovať a rozvíjať environmentálnu, regionálnu výchovu ,vypestovať kladný vzťah  k ľudovým tradíciám
 • zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa, motivovať ho k aktívnej účasti na svojom rozvoji
 • zamerať činnosť na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania a na ich prípravu
 • na vyučovanie
 • viesť deti ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, skúsenosti, vzájomnej pomoci ,empatii, úcte  a radosti z voľne stráveného času
 • viesť deti k aktívnej pohybovej aktivite, rozvíjať fyzickú zdatnosť

 

Školský klub pre deti ponúka

 • primeranú komunikáciu
 • rovnosť príležitostí
 • vytvorenie podmienok na kvalitnú prípravu na vyučovanie
 • pomoc deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
 • toleranciu, solidaritu, otvorenosť ,dôveru
 • aktívny oddych
 • estetické prostredie
 • rozmanitý program
 • integritu osobnosti
 • podporu tímovej spolupráce

 

Tematické oblasti výchovy

 • Vzdelávacia výchovná oblasť
 • Spoločensko-vedná výchovná oblasť
 • Pracovno-technická výchovná oblasť
 • Prírodovedná  výchovná oblasť
 • Estetická výchovná oblasť
 • Športová výchovná oblasť
 • Príprava na vyučovanie
 • Odpočinková činnosť
 • Rekreačná činnosť

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria