Správy

Rada rodičov

Aktivity

Na tejto stránke by sme Vás chceli informovať o aktivitách, ktoré Rada rodičov vykonáva práve teraz alebo vykonávala v uplynulom období.


Plenárna schôdza na začiatku šk.roka 2020/2021 sa v dôsledku pandémie Covid-19 nemohla uskutočniť tradičnou formou jedálni ZŠ. V sekcii Dokumenty a zápisnice nájdete (po prihlásení) výročnú správu o aktivitách a financovaní OZ za šk. rok 2019/2020.

Rada rodičov v školskom roku 2019/2020 podporila školské aj mimoškolské vzdelávanie našich detí prostredníctvom nasledujúcich aktivít a nákupov:

 • Darčeky pre prvákov
 • Odmeny pre žiakov
 • Halloween - školský klub - pohostenie
 • Mikuláš v ZŠ - darčeky
 • Svet okolo nás - Irán - prednáška
 • Predstavenie Historia SK
 • Príspevok na lyžiarsky výcvik
 • Karneval - občerstvenie
 • TalkTalk Courses - angličtina/lektor
 • Učebnice AJ
 • Učebné pomôcky
 • Učebnice NJ
 • Nákup vzdelávacích kníh
 • Preliezky Trubini - na školský dvor
 • Príspevok na dezinfekciu tried

Prvý február 2020 bol v znamení siedmeho školského plesu, ktorý sa už tradične konal v priestoroch KIS. Čistý výťažok z tejto milej akcie bol poukázaný v prospech Rady rodičov ZŠ. Ďakujeme p.Mekelovej, organizátorke plesu za skvelú prípravu a zabezpečenie úspešného priebehu.

Dňa 25.9.2019 o 16:30 hod. sa uskutočnila 1. plenárna schôdza rodičov ZŠ v šk. roku 2019/2020. Informácie, ktoré boli poskytnuté rodičom sú zhrnuté v nasledujúcom dokumente: 190925_Prezentacia_Rada_plen_schodza.pdf
Rada Rodičov s radosťou podporila úspešný priebeh MDD2019 a to zabezpečením viacerých atrakcií pre deti...

Rada rodičov v školskom roku 2018/2019 podporila školské aj mimoškolské vzdelávanie našich detí prostredníctvom nasledujúcich aktivít a nákupov:

Akcie

Halloween

Karneval - príspevok na ceny

Lyžiarsky výcvik - inštruktor

Predstavenie - história Slovanov

Doprava na súťaže (autobus)

Predstavenie - dravci

Varné hrnce na nápoje

MDD

 

MDD atrakcie

Fotoautomat

Občerstvenie, ovocie

Odmeny do súťaží

 

Pomôcky

Učebnice AJ, NJ

Knihy AJ

Tlačiareň pre ŠKD

Dopravné značky a semafor k dopravnému ihrisku

Príspevok na kroje pre FS Šenkvičárik

Učebnice MAT 5-8

6.Školský ples sa uskutočnil dňa 9.februára 2019 v KIS v Šenkviciach. Bol ako každoročne organizovaný Radou rodičov pri našej ZŠ. V programe sa predstavila šenkvická FS Mladosť a tiež skvelá formácia Silent Trio. Ďakujeme všetkým, ktorí túto udalosť podporili a tešíme sa na ďalšie pokračovanie v plesovej sezóne 2020.

Osobitná vďaka patrí našim štedrým sponzorom.

Zástupcovia rodičov našej ZŠ sa 10.decembra 2018 zúčastnili tradičnej súťaže vo varení kapustnice. Je to milá a užitočná komunitná akcia v príjemnom predvianočnom čase. Podarilo sa nám predať celý kotol kapustnice a ďalšie výrobky a aj vďaka sponzorským darom rodičov môžeme celý výťažok 441,-€ použiť pre žiakov ZŠ.

Tešíme sa na ďalšie podobné podujatie a srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou (pomocnou rukou, materiálom, výrobkami, či nákupom v našom stánku...) podporili.

Dňa 3.10.2018 o 17:00 hod. sa uskutočnila 1. plenárna schôdza rodičov ZŠ v šk. roku 2018/2019. Informácie, ktoré boli poskytnuté rodičom sú zhrnuté v nasledujúcom dokumente:

181003_Prezentacia_Rada_plen_schodza.pdf

Rada rodičov v školskom roku 2017/2018 podporila školské aj mimoškolské vzdelávanie našich detí prostredníctvom nasledujúcich aktivít a nákupov:

 • Odmeny pre žiakov:
  • koncoročné rozlúčkové, pre prváčikov
  • odmeny najlepším žiakom
  • odmeny v školských súťažiach (zbery a pod., Slávik, Hviezdoslavov Kubín)
 • Cestovné (športové a vedomostné súťaže, kino,...)
 • Príspevky na: Karneval I. a II. stupeň, Mikulášske darčeky, plavecký výcvik, výchovný koncert, EDUdrama – vzdelávací program
 • MDD
  • Občerstvenie, odmeny, ovocie, nápoje
  • Atrakcie: Fotoautomat, jazdy Segway, hrady, streľba, poníky, maľovanie na tvár, sumo-súťaže, Zvuky cez ruky-hudobný workshop

 

 • Vyučovacie pomôcky a vybavenie:
  • Pre predmety: dejepis, geografia, nem. jazyk, ang. jazyk, slov. jazyk, matematika, chémia, biológia, hudobná výchova
  • Prenosný reproduktor
  • Sedačka – školský klub
 • ŠJ - Kuchynský stroj a priemyselný odšťavovač

 

 

5.Školský ples, ktorý sa uskutočnil dňa 10.februára 2018 v KIS v Šenkviciach bol ako každoročne organizovaný Radou rodičov pri našej ZŠ. V programe sa predstavila šenkvická FS Mladosť a tiež rock-and-rollová kapela The Cellmates. Zábava pod taktovkou DJ Kučeriaka prebiehala do skorého rána a vďaka štedrým sponzorom si hostia odniesli aj bohatú tombolu, v ktorej bola dvadsiatka hlavných cien a takmer 200 priamo výherných cien. Ďakujeme všetkým, ktorí túto udalosť podporili a tešíme sa na ďalšie pokračovanie v plesovej sezóne 2019.

Osobitná vďaka patrí našim sponzorom, ktorých zoznam je v nasledujúcej tabuľke:

 

Družstvo rodičov našej ZŠ sa aj tento rok zúčastnilo 9.decembra 2017 tradičnej súťaže vo varení kapustnice. Bol to, podobne ako po minulé roky, veľmi dlhý, no zároveň príjemný a užitočný deň. Príjemný bol najmä vďaka mnohým hrejivým predsviatočným stretnutiam a užitočný preto, že sa nám tento rok podarilo pre školu získať 401,-. Ide o výťažok za predaj desiatok litrov kvalitnej kapustnice, o ktorej uvarenie a taktiež materiálne zabezpečenie všetkého potrebného sa už tradične postarali naši sponzori z radov rodičov. Časť z tejto sumy pochádza z predaja Vianočných dobrôt, ktoré nám pripravili ochotné mamičky našich detí, za čo im týmto ďakujeme. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatie a srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou (pomocnou rukou, materiálom, výrobkami, či nákupom v našom stánku...) podporili.

Fotografie nájdete v galérii.

Rada rodičov v školskom roku 2016/2017 podporila školské aj mimoškolské vzdelávanie našich detí prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

 • Ceny do rôznych súťaží, olympiád a školských akci v priebehu roka
 • Workshop Hravé čítanie
 • Dopravná výchova
 • Mikuláška oslava a darčeky
 • Karneval 1+2 stupeň zvášť
 • Zabezpečenie dopravy na kultúrne a športové akcie
 • Plavecký výcvik
 • Vybavenie FYZ, CHEM, BIO laboratória
  • Mikroskopy
  • Chemické váhy
  • Pomôcky k výučbe, preparáty
 • Atrakcie na MDD
  • Selfie bot
  • Segway
  • Poníky
  • Lukostreľba
  • Streľba z kuše na hrad
  • Nafukovací hrad
  • Cowboy
 • Občerstvenie a odmeny pre deti na MDD
 • Geografické atlasy
 • Učebnice geografie
 • Dejepisne atlasy
 • Učebnice Nemeckého jazyka
 • Učebnice Anglického jazyka

 

V tomto zozname nie su zahrnuté projekty, kde sa podarilo ziskat sponzoring firiem, alebo nadácii pre vybudovanie doskočiska pre skok do piesku, Arboreta v priestoroch školského dvora, zabezpečenie výchovného koncertu a podobne. O týchto aktivitách sú rodičia informovaní prostredníctvom webovej stránky, ako aj školského časopisu Vinovinky a obecného Šenkvičana.

 

Rada rodičov pri ZŠ ďakuje obci Šenkvice za niekoľkoročnú podporu pre projekt Talentárium vo forme poskytnutia dotácie.
Talentárium, Kvetinkový koncert 24.4.2016

Školský ples, 6.február 2016

Už po tretí krát spríjemnil studené februárové týždne bezmála sto päťdesiatim hosťom Školský ples, ktorý sa konal v sobotu, 6. februára 2016. Zahájil ho príhovor Mgr. Soni Mifkovej, zástupkyne riaditeľky ZŠ a predstaviteľov Rady rodičov pri ZŠ v Šenkviciach, ktorá ples organizuje. Tak ako po minulé roky, bolo nám cťou privítať v tento slávnostný večer zástupcov obce, a tiež viacerých pedagógov našej školy, v prospech ktorej sa táto spoločenská udalosť organizuje.

Po oficiálnej časti sa na parkete objavili ako prví tanečníci z KST Petan z Pezinka, ktorí predviedli ukážky klasických aj latinsko-amerických tancov. Po nich sa hudobnej produkcie ujal úvodným valčíkom pre hostí DJ večera p. Bartoň a v tanečných kolách nedal hosťom vydýchnuť až do skorého rána. Hostia sa mohli občerstviť v bufete a tiež večerou v podobe teplého a studeného rautu. Veľký záujem bol ako každoročne aj o bohatú tombolu obsahujúcu viac ako 180 priamo výherných cien a tucet hlavných cien, ktoré sme získali vďaka našim štedrým sponzorom, ktorým týmto srdečne ďakujeme za podporu.

Zlatým klincom programu však bolo nepochybne vystúpenie a cappella skupiny FRAGILE. Hneď na úvod vyzval (ako vždy) humorom sršiaci Braňo Kostka prítomných, aby išli na parket a počas ich koncertu tancovali. Po druhej skladbe Kamil Mikulčík vtipne skonštatoval, že záverečný nekončiaci potlesk už majú za sebou a mohli by spokojne odísť. Postupne sa každou skladbou dostávali do varu nielen interpreti na pódiu, ale aj plný tanečný parket a koncert gradoval búrlivým potleskom a dvomi prídavkami skvelých umelcov, ktorých spontánne reakcie publika a nefalšovaná chuť baviť sa evidentne potešili. Veríme, že bude príležitosť túto ich šenkvickú premiéru zopakovať.

Vďaka za úspešný Školský ples v roku 2016 patrí všetkým vyššie menovaným, ale taktiež súčasným aj bývalým členom Rady rodičov pri ZŠ,  ktorí sa aktívne jeho organizácie zúčastnili. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie o rok.

 

3. Školský ples sa uskutočnil dňa 6.2.20216. K jeho úspešnému priebehu významne prispeli títo štedrí firemní a súkromní sponzori:

Zoznam sponzorov plesu v abecednom poradí:

ALAM - Miloš Šilhár
ANTEX - p.ANTAŠOVÁ
ASAP - Andrej Strašifták
A-Z VEĽKOOBCHOD
BEK - Pavol Sandtner
BINI
CABANOVÁ Magda
CBA VEREX
CENTRUM ZDRAVIA NOVÁKOVÁ
CINDERELLA FAMILY SERVIS
CLEAN TONERY Braňo Strašifták
COOP JEDNOTA
COPY SHOP PK
CUKRÁRSTVO Čajkovičová
ČALUNÍCTVO HURAJT
DATALAN
DEN BRAVEN
DIVADLO La Komica
DOMI - p.KOLENČÍK
DROGÉRIA LIMETKA ŠENKVICE
EKOPACK
ELEKTRO TOTH
ELEKTROPRODUKT - Ondrej Kušnier
ELSTRA - STRÁNSKY
ESET
Fa SCHNEIDER
Fa. FLEX-IS Bratislava
FOTOGALÉRIA Imavision
FP VINÁRSTVO
FRAMIPEK
GRANCOVÁ MARTINA
GUSTÁV PATÁK
HEL - Instal
HURRICANE FACTORY Tatralandia LM
INGRID KLAMOVÁ
J&T Banka
J.J.DARBOVEN s.r.o.
JANKA GAŠTANOVÁ - Salón EVA PK
KADERNÍCTVO Adriana Ďuračková
KADERNÍCTVO Norika Gičinská
KARPATSKÁ PERLA
KVETINÁRSTVO ANNA
KVETINÁRSTVO Dhalia
LANČARIČ Martin - mäsiarstvo
LEKÁREŇ HARMÓNIA - Modralek
LUXBET - PETER TROJNA
MAKAŠ 
MARKET AUDIT s.r.o.
MARTIN a MAREK FARKAŠ
MäSO MACHCINÍK
MICHAELA ŠAUŠOVÁ - Mary Kay
MINI - MIX
MONIKA FULAJTÁROVÁ - Centrum zdravia
NEZNÁMY SPONZOR
NOVPLASTA
O2 PK
OM OPTIK
ORANGE PK
ORANGE Slovensko a.s.
P.E.MAX
p.RIADITEĽKA
p.ŠÓNOVÁ D.
P+K
PD ŠENKVICE p .MOTYKA
PEČIVÁRNE Liptovský Hrádok
PEDIKÚRA DAGMAR  ĎUNGELOVÁ
PIZZERIA BARICELLO
POLPLAST
REŠTAURÁCIA MILKA
REŠTAURÁCIA VICTÓRIA PK
Rod. BOKROŚOVÁ
Rod. DOVIČOVIČOVÁ
Rod. DUGOVIČOVÁ
Rod. FIGUROVÁ
Rod. FITZOVÁ
Rod. JACKANINOVÁ
Rod. KARLÍKOVÁ - EMAK s.r.o.
Rod. KUČERIAKOVÁ
Rod. KUPKOVIČOVÁ
Rod. MEKELOVÁ
Rod. NOVÁKOVÁ
Rod. PAULECHOVÁ
Rod. SANDTNEROVÁ
Rod. SKYBOVÁ
Rod. SULJANOVIČOVÁ
Rod. ŠUTTOVÁ
Rod.FARKAŠOVÁ
Rod.HORÁČKOVÁ
SA - TU BOWLING
SIEMENS s.r.o.
SLOVAK TELEKOM a.s.
S-R FRANTIŠEK FARKAŠ
STAVEBNINY KARBON SLÁVIK
STRÁNSKA
ŠTÚDIO TINA OC Plus PK
TREVOR RACING
VINÁRSTVO KUKUMBERG
VINATERO RUMAN
VÍNO BOČKO - Ing. Marián Bočko
VÍNO DIOU - Braňo Fischer
WELLNEA SENEC
ZÁHRADKARSTVO Novákova Janka
ZREUS ZÁHRADNÍCTVO

 

Vďaka nadácii Pontis a firme Accenture sa Rade rodičov podarilo obstarať v prospech školy 8 kusov použitých PC, ktoré budú využité pri vzdelávaní našich detí. Obom spoločnostiam za dar srdečne ďakujeme.

Mladí hudobníci z Talentária nám dňa 15.12.2015 pod vedením pani učiteľky Vašinovej a Cibulovej pripravili Vianočný koncert pod názvom Dych Vianoc. Srdečne ďakujeme za príjemné popoludnie s hudbou.

Viac fotografii v samostatnej galérii

Zástupcovia rodičov našej školy sa dňa 12.12.2015 zúčastnili súťaže vo varení kapustnice. Napriek sychravému počasiu sa akcia vydarila a okrem dobrého jedla a nálady priniesla aj peniažky pre školu, ktoré budú po dohode s vedením školy použité v prospech detí. Ďakujeme všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou podporili.

FOTO: Katka Nosálová

 

OZ Talentárium a Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach Vás srdečne pozývajú na koncert "Dych Vianoc" v podaní žiakov Talentária, ktorý sa uskutoční v utorok 15.12.2015 o 17:00 v KIS v Šenkviciach. Príďte podporiť žiakov školy pri ich umeleckom vzdelávaní.

 

OZ Talentárium a Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach Vás srdečne pozývajú na koncert pedagógov, ktorý sa uskutoční dňa 12.12.2015 o 18:00 v kostole sv.Anny v Šenkviciach. Tešíme sa na stretnutie a kultúrny zážitok.

 

Srdečne Vás pozývame na 3. Školský ples, ktorý sa uskutoční dna 6.2.2016 v KIS v Šenkviciach. Hlavným hosťom večera je skupina Fragile.

 

Dňa 8.10.2015 o 16:30 hod. sa uskutočnila 1. plenárna schôdza rodičov ZŠ v šk. roku 2015/2016. Informácie, ktoré boli poskytnuté rodičom sú zhrnuté v nasledujúcom dokumente:

151008_Prezentacia_RR.pdf
2% dane z príjmu Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom, zamestnancom a ostatným podporovateľom našej školy, ktorí poukázali 2% dane z príjmu za rok 2014 v prospech nášho občianskeho združenia. Vážime si tento prejav dôvery a ubezpečujeme Vás, že prostriedky efektívne využijeme na obohatenie výchovných a vzdelávacích aktivít žiakov školy.

Talentárium

Na tomto mieste uvádzame vyhodnotenie činnosti Talentária na našej ZŠ za šk. rok 2014/2015 a plán na nasledujúce obdobie (text: Mgr. art. L.Cibulová):

   OZ Talentárium v školskom roku 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 OZ Talentárium realizovalo umeleckú výučbu v hudobnom odbore - nástroje:

gitara, klavír, spev a hudobná teória v počte žiakov 48. Každé dieťa malo zadelený svoj časový rozvrh, kde individuálne pracovalo. Pedagogičkou bola pani učiteľka Klaudia Vašinová. Okrem vnútornej činnosti na hodinách deti predviedli svoje malé koncertné vystúpenia aj verejne. Aj napriek skutočnosti, že pracovať sa začalo len v októbri, už v decembri sa konal verejný „Vianočný koncert“, kde hrali všetky deti. Na „Deň matiek“ sa stretli v Kultúrnom dome všetky mamičky, babičky aj rodinný príslušníci a deti z Talentária im venovali hudobné darčeky. Okrem týhto koncertov prebehli malé triedne koncerty za účasti  rodičov - polročné a koncoročné triedne prehrávky. Deti potešili aj Šenkvických seniorov, keď im viacnásobne boli zrealizovať malé koncerty v ich priestoroch. Materiálne a technické zabezpečenie bolo realizované podľa dohody a výučba prebiehala v ZŠ Šenkvice.

    Plán činnosti na školský rok 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 začína výučba od 1.10.2015. Počas októbra prebehne nábor nových žiakov. Hudobný odbor rozšíri svoju činnosť o hudobný nástroj violončelo. Ďalej sa bude vyučovať: gitara, klavír, spev a hudobná teória. Zvyšuje sa časová dotácia na žiaka na 40 min. bez zvýšenia členského príspevku - ten ostáva zachovaný z predošlého školského roka vo výške 15 €. Pedagógovia pre tento školský rok sú: p. uč. Klaudia Vašinová a Mgr. art. Lujza Ďurišová. Vzhľadom ku skutočnosti, že širšia verejnosť zaevidovala činnosť Talentária s pozitívnym ohlasom, vyžiadali si v tomto školskom roku kocerty na určité príležitosti.

Napríklad: 17.10.2015 - vystúpenie pre jubilantov - seniorov v Kultúrnom dome

                 27.10.2015 - koncert pri príležitosti mesiaca „Úcta k starším“ v Kultúrnom dome

                 12.12.2015 – „Koncert pedagógov“ OZ Talentárium v katolíckom chráme

                 18.12.2015 - Vianočný koncert detí  v Kultúrnom dome

Tento kalendárny rok uzavrú triedne koncerty za účasti rodičov v priestoroch ZŠ Šenkvice. Každý druhý mesiac skupina detí zrealizuje malý koncert pre seniorov v ich priestoroch. Plán činnosti od januára do júna bude doplnený okrem verejných koncertov „ Deň matiek“ a  „ Záverečný koncert“ aj o ďalšie aktivity spojené s inými inštitúciami podľa záujmu. Materiálne a technické zabezpečenie bude prebiehať podľa dohody.

Veľké poďakovanie zo strany OZ Talentárium patrí vedeniu ZŠ Šenkvice za poskytnutie priestorov, Rade rodičov, ktorá podporuje činnosť Talentária v plnom rozsahu a rodičom za prejavenú dôveru a zverenie svojich detí do rúk pedagógom Talentária, ktorí sa snažia svoje poslanie vykonávať s láskou a obetavosťou pre každé dieťa.

                                                            S úctou Mgr. art. Lýdia Cibulová, členka OZ Talentárium.

V školskom roku 2014/2015 Rada rodičov spolupracovala so ZŠ v Šenkviciach na nasledujúcich aktivitách:

 • Školské akcie a súťaže - odmeny, cestovné, príspevok atď.
  • Zápis prvákov – darčeky a pomôcky
  • odmeny, cestovné (Gymnastika, jazykové olympiády,...)
  • príspevok na Lyžiarsky, plavecký výcvik
  • príspevok na Školu v prírode
  • príspevok na Karneval
  • príspevok na Mikulášske darčeky
  • Chemická show – netradične prezentovaná chémia
  • Odmeny pre žiakov: koncoročné rozlúčkové a odmeny najlepším žiakom
 • Vyučovacie pomôcky a publikácie
  • Učebnice anglický jazyk
  • Učebnice nemecký jazyk
  • Učebnice matematika
  • Pracovné zošity prírodoveda
  • výučbové DVD
 • Talentárium – hudobné vzdelanie pre deti ZŠ priamo v budove školy
 • Školský ples 
 • MDD – tričká s logom školy (355ks) a občerstvenie
 • Získanie prostriedkov 2% dane z príjmov
 • Získanie sponzorských darov
 • Získanie dotácie od obce Šenkvice (Talentárium)

 

2.Školský ples - 7.2.2015, KIS

 

Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach zorganizovala na prvú februárovú sobotu druhý ročník Školského plesu. Slávnostný večer začal príhovorom Tomáša Paulecha a Beáty Mekelovej z Rady rodičov a prezentáciou našej ZŠ v podaní zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Soni Mifkovej.

Ukážky štandardných a latinsko-amerických tancov, ktoré nám predviedli členovia skupiny TK Swing naladili prítomných na tanečnú nôtu spolu s prvým slávnostným valčíkom v podaní cimbalovej hudby Kuštárovci.

Tohtoročný ples mal nosnú tému muzikál a tomu bol prispôsobený aj program, ktorý spestril priebeh večera. Hostia si mohli vypočuť úryvok z muzikálu Fidlikant na streche v cimbálovej interpretácii a neskôr tiež výber známych muzikálových piesní, ktoré zaspievala M.Michalcová.

Čas až do skorého rána vyplnili tanečné kolá, ktoré servíroval DJ Kučeriak a Kuštárovci, občerstvenie v podobe teplého a studeného rautu, kvalitné víno a bohatá tombola obsahujúca viac ako 170 priamo výherných cien a desať hlavných cien, ktoré sme získali vďaka našim štedrým sponzorom.

Ďakujeme všetkým našim cteným hosťom, vrátane viacerých členiek pedagogického zboru školy, že svojou účasťou prispeli k úspechu nášho plesu, ktorého cieľom je získať prostriedky na zabezpečene akcií, súťaží, exkurzií a zlepšenie vzdelávania našich detí.  Dobre sa zabaviť a zároveň pomôcť deťom sa podarilo, čomu sme úprimne radi. Dovidenia o rok...

 

Školský ples v roku 2015 podporili títo sponzori:

Asap- Strašifták Andrej
Bini
Bokroš Juraj
Centrum Zdravia Nováková
Cinderella Family Servis
Clean tonery Strašifták  Braňo
Coop Jednota
Cukrárstvo Čajkovičová
Datalan, a.s.
Den Braven
Domi – p.Kolenčík
Ekopack
Elstra – Stránsky
Emak s.r.o.
Eset, spol. s r.o.
Fotogaléria Imavision
FP Vinárstvo
Framipek
Grancová Martina - Ranč
Hel-instal
Janka Gaštanová – Salón Eva PK
Kaderníctvo Adriana Ďuračková
Kaderníctvo  Nora  - Gičinská Gabika
Katka Husličková – detské oblečenie v Coop Jednota
Karpatská Perla
Ko Ma – Co, s.r.o. – CBA Potraviny pri Palme
Kvetinárstvo Dhalia – priestory Coop Jednota
Lančarič Martin – Mäsiarstvo PK
Liv – Epi
Luxbet – Peter Trojna
M – M Klima
Makaš - Farkašovci
Mäso  Machciník
Mini – mix
Novplasta
OM Optik
Pán Macho
Pán Rovenský
Pani Dovičovičová
Pani Fischerová
Pani Hurajtová – čaluníctvo
Pani Horáčková
Pani Kleštincová M.
Pani Lanátorová
Pani Mifková - Kozmetika
Pani Nemčovičová
Pani Pešková 4.A
Pani Róthová
Pani Šonová - Oriflame
PD Šenkvice p. Motyka
Pedikúra Ďungelová D.
P.E.Max
Peter Fitz - starosta
Pizzeria Baricello
P+K, s.r.o.
Poisťovňa Poštovej banky
Polplast
Promed CS
Repa Vinery
Reštaurácia Milka
Rodina Legáthová
Sa-tu Bowling
Soňa W Kozáková - šperky
Stavebniny  Karbon Slávik
p.Stránska
p.Sulzer
Šaušová Michaela – Mary Kay
Vinárstvo Kukumberg
Vinatero Ruman
Víno Bočko
Víno Dious – Braňo Fischer
Víno Myslík Častá
Zahr.potreby – Nováková Janka
Zámočníctvo Emil Matušík
Zámočníctvo Figura+Kern
Zmiešaný obchod Toth
ZREUS  Záhradníctvo

 


 

 

Dňa 7.10.2014 o 16:30 hod. sa uskutočnila 1. plenárna schôdza rodičov ZŠ v šk. roku 2014/2015. Informácie, ktoré boli poskytnuté rodičom sú zhrnuté v nasledujúcom dokumente:

141007_Prezentacia_Rada_plen_schodza_Talentarium.pdf

 


 

V školskom roku 2013/2014 Rada rodičov spolupracovala so ZŠ v Šenkviciach na nasledujúcich aktivitách:

 • Reprezentácia školy a súťaže - odmeny, cestovné
  • Gymnastické súťaže
  • Basketbalový turnaj
  • Matematický klokan
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Jazykové olympiády
  • Dejepisná a geografická olympiáda

 

 • Školské akcie a súťaže - odmeny,cestovné, príspevok atď.
  • Súťaže: futbal, basketbal, streľba, vybíjaná, výtvarná...
  • Lyžiarsky, plavecký výcvik
  • Škola v prírode
  • Letný tábor Klubáčik
  • Najkrajšia nástenka školy
  • Karneval, Mikuláš, MDD
  • Zápis prvákov

 

 • Nákupy - investície/dary v prospech školy z rozpočtu Rady rodičov
  • Nábytok do novej učebne
  • Popisovacie tabule
  • Hygienické a spotrebné materiály (zásobníky a uteráky...)
  • Vyučovacie pomôcky a publikácie
  • Gymnastika – náradie

 

 • Ostatné aktivity v prospech školy - finančná a nefinančná pomoc ZŠ
  • Prednášky a ukážky
   • Záchranné zložky (Záchr. a zdrav. služba SR)
   • IT bezpečnosť (f.ESET)
  • Talentárium
  • Školský ples 
  • Projekt revitalizácia zelene ZŠ
  • Výpomoc s IT a výučbovými materiálmi
  • komunikácia so sponzormi

 


 

ESET - prednášky o digitálnej bezpečnosti, 17.6.2014

Páni Jaroslav Oster a Augustín Novák z firmy Eset a.s. vykonali dňa 17.6. sériu prednášok na tému webovej bezpečnosti, kyberšikany a iných dôležitých aspektoch digitálnej komunikácie. Cieľom je oboznámiť žiakov vyšších ročníkov s nástrahami a hrozbami v kyber priestore, ale aj ukázať možnosti ako sa chrániť a rozvíjať svoje zručnosti.
 

Fotky z tejto akcie nájdete v tomto fotoalbume.

Deň detí 2014, piatok 30.5.2014

V spolupráci s pedagógmi školy sme pripravili našim deťom zaujímavý a pestrý Deň detí. Akcia sa konala na školskom dvore a v telocvični. 

Fotky z tejto akcie nájdete v tomto fotoalbume.

 

Kurz prvej pomoci a ukážky záchranárskej techniky profesionálov, 26.5.2014

Dňa 26.5.2014 v rámci účelového cvičenia v škole prebehol kurz prvej pomoci a ukážky záchranárskej techniky, ktorú po oslovení V.Slovákovou z Rady rodičov zdarma zrealizovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (http://www.emergency-slovakia.sk/ ).

Počas dňa prebehli samostatne ukážky pre 1. a 2. stupeň cca po 2,5 hod. (inštruktáž, figuríny,...). Cieľom bolo pripraviť všetkých žiakov na prípadné poskytnutie pomoci v krízovej situácii a predviesť im špičkovú záchranársku techniku v praxi.

 

Plenárna schôdza rodičov, 24.4.2014

Na členskej schôdzi OZ boli v úvode rodičia žiakov školy informovaní formou prezentácie predsedu OZ o aktivitách Rady rodičov v nedávnej minulosti a tiež o plánovaných akciách v najbližšej budúcnosti. Po príhovore p. riaditeľky ZŠ následne prebehli triedne schôdze.

Deň učiteľov - 28.3.2014

Zástupcovia Rady rodičov sa na pozvanie vedenia školy zúčastnili slávnostného posedenia pri príležitosti Dňa učiteľov. V príhovore ubezpečili pedagogický zbor o podpore zo strany rodičov a ponúkli pomoc pri zabezpečení školských aj mimoškolských aktivít pre deti.

OZ Talentárium - alternatíva k ZUŠ Modra

Dlhodobejšie pracujeme na možnosti zabezpečiť priamo u nás v Šenkviciach možnosť výučby umeleckých smerov porovnateľnú s ponukou ZUŠ v Modre. Cieľom je odstrániť deťom aj rodičom starosti s dopravou do Modry so zachovaním kvality vyučovania.

Vytvorenie pobočky ZUŠ priamo v našej obci nie je pre legislatívne prekážky možné, avšak ako alternatíva sa javí nadviazanie spolupráce s OZ Talentárium, ktorého členovia sú hudobní pedagógovia a dokázali by výučbu na našej ZŠ realizovať. Vyučovanie by bolo identické so ZUŠ, s jediným rozdielom, že po ukončení ročníka by absolvent nedostal oficiálne vysvedčenie. Pani riaditeľka Mgr. Brunovská je ochotná poskytnúť priestory v ZŠ.  Momentálne rokujeme o finančných nárokoch a organizácii štúdia.

Veľmi dôležitý bude záujem zo strany rodičov, preto sa na neho budeme pýtať na najbližšom plenárnom stretnutí rodičov (apríl 2014), prípadne ho môžete prejaviť individuálne na adrese: zs.rodicia@senkvice.org.

 

Revitalizácia zelene - projekt

Pani Ing. Katarína Tomanová Porubčinová (f. Zreuz) vypracovala pre Radu projekt revitalizácie zelene v areáli ZŠ. Hlavné očakávané zmeny:

 1. nová bylinková dúha – možné spojenie s výučbou (biológia, výtvarná výchova, varenie,...)
 2. úprava zelene pri vchode do školy
 3. úprava zelene na dvore školy
 4. obvodová zeleň okolo ihrísk

 

Revitalizácia zelene bude prebiehať v niekoľkých fázach počas nasledujúcich rokov v rámci finančných možností školy a Rady s prihliadnutím na plánované stavebné a renovačné práce na budove ZŠ.

 

Prvý Školský ples - 15.2.2014

Po niekoľkých mesiacoch plánovania a príprav sa v sále KIS uskutočnil 15.2.2014 prvý Školský ples organizovaný Radou rodičov pri ZŠ, ktorý chce nadviazať na tradíciu školských zábav a v niektorých ohľadoch ju aj obohatiť a rozšíriť. Záujem o ples bol od začiatku veľmi dobrý a verili sme, že naplníme očakávania Šenkvičanov aj ostatných hostí. Slávnostný večer sa podľa nás, organizátorov za Radu rodičov, veľmi vydaril, nálada bola výborná a to nás povzbudilo zorganizovať podobnú akciu aj o rok. Vďaka štedrým sponzorom a hosťom večera čistý zisk z podujatia dosiahol 1.900,- € a bol vložený na účet Rady.

Fotografie z Plesu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Rekapituláciu Plesu nájdete v tomto dokumente: Rekapitulacia_Skolsky_ples_2014.pdf

Pedagogická rada 28.1.2014

Dňa 28.1.2014 sa v ZŠ uskutočnila Pedagogická rada na ktorej sa za rodičov zúčastnil predseda Rady rodičov. Cieľom jeho návštevy bolo informovať pedagogický zbor o aktivitách, ktoré Rada vykonáva a plánuje. Taktiež pedagógom ponúkol intenzívnejšiu spoluprácu pri zabezpečovaní pestrosti vyučovania aj mimoškolských aktivít. 

 

Príprava Školského plesu

Prebieha intenzívna príprava prvého Školského plesu plánovaného na február 2014.

 

Web a e-mail adresa školy

Pre zjednodušenie komunikácie sme zabezpečili vytvorenie nových e-mailových adries:

zs@senkvice.org (pre komunikáciu so školou)

zs.rodicia@senkvice.org (pre komunikáciu s Radou rodičov)

Taktiež je možné použiť webovú adresu školy v tvare zs.senkvice.org.

Doterajšie e-mailové aj webové adresy školy (zs.senkvice@mail.t-com.sk, http://zssenkvice.edupage.org/) zostávajú funkčné.

 

Založenie OZ Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach

Kvôli neprehľadnému fungovaniu organizácie Slovenský zväz rodičovských združení (SRRZ), pod ktorú donedávna naša škola z historických dôvodov patrila sa Rada rodičov rozhodla vytvoriť samostatné občianske združenie (OZ), ktoré by prehľadne a nezávisle hospodárilo priamo v prospech našej ZŠ. Ministerstvo vnútra po predložení potrebnej dokumentácie schválilo dňa 19.11.2013 vznik OZ s názvom "Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach" so sídlom Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria