Správy

Rodičia škole

Ako pomocť?

Milí rodičia, ak máte chuť a možnosť akýmkoľvek spôsobom škole pomôcť finančne, hmotným vybavením, čí nefinančným spôsobom: pomocou, časom, účasťou na brigáde, prípadne zorganizovaním aktivity pre deti, Vaša pomoc je vítaná.

V spolupráci s pedagógmi školy Rada rodičov zostavila zoznam učebných pomôcok, technického a kancelárskeho vybavenia, ktoré by pomohli pri skvalitnení vyučovacieho procesu našich detí. Ide o tieto položky:

Predmetové Pomôcky

 • Lopty
 • Švihadlá
 • Florbalove hokejky a loptičky
 • Kruhy „hula-hup“
 • Boxy na náradie do kabinetu telesnej výchovy
 • Glóbus
 • Dejepisné atlasy/mapy
 • Tematické DVD – putovanie storočiami, historicky zamerané a pod.
 • Slovníky – pravidlá pravopisu, frazeologický, cudzích slov a pod.

 

Kancelárske vybavenie:

 • Papiere A4 – klasické biele, ale môžu byť aj s tlačou na jednej strane
 • Papiere farebné
 • Poznámkové bloky
 • Špongie na tabuľu (veľké)
 • Papierové utierky na ruky
 • CD prehrávač najlepšie aj s USB vstupom
 • Farebné kriedy (menšie aj väčšie na zem)
 • Perá – modré, červené...
 • Fixky – tenké čierne, farebné centrofixky
 • Lepidlá
 • Nožnice
 • Lepiace pásky
 • Náplne do tavnej pištole
 • Nástenné hodiny do tried
 • Fólia  do laminovačky
 • Zošívačky
 • Regále/skrinky do zborovne

 

Elektronika, kancelárska  a výpočtová technika

 • Počítače: funkčné PC zostavy (prosíme, nie zastaralé) prípadne notebooky
 • Laserové tlačiarne
 • LCD monitor (pre 2. stupeň)
 • Externé disky USB/HDD
 • Data projektor

 

Pomôcky a vybavenie do chemickej učebne:

 • Digestor do chemickej učebne
 • Podložné a krycie sklíčka
 • Preparačné sady
 • Práškový zinok
 • Kyseliny: dusičná, sírová, chlorovodíková
 • Denaturovaný lieh
 • Peroxid vodíka
 • Hadičky a zátky
 • Uhlíkové elektródy
 • Elektroskop
 • Multimetre (ampérmetre, voltmetre)
 • Tyčové magnety

 

Srdečne ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci škole!

Rada rodičov vyvíja celoročne aktivity v prospech ZŠ, ktorých zoznam si môžete pozrieť v podstránke Aktivity v ľavom menu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria