Správy

Úvod

Vážení rodičia,

Na tomto mieste by sme vás chceli informovať o aktivitách Rady rodičov pri Základnej škole v Šenkviciach.

Rada rodičov je občianskym združením, ktorého členom je prakticky každý rodič žiaka našej školy. Predsedníctvo Rady rodičov školy je tvorené z jednotlivých zástupcov tried – triednych dôverníkov.

Rada školy, s ktorou sa nezriedka naše OZ zamieňa, je zo zákona existujúci orgán dozerajúci na záležitosti ŽS zložený zo zástupcov za zriaďovateľa (obec Šenkvice), zamestnancov ZŠ a rodičov. Stránky Rady školy nájdete tu.

Určením Rady rodičov ako občianskeho združenia je napomáhať pri skvalitňovaní vzdelávania našich detí a tvorbe čo najpríjemnejšieho prostredia počas vyučovania, ale aj pri iných školských aktivitách, ako je Školský klub, záujmové krúžky, či iné akcie organizované školou. Rada rodičov disponuje prostriedkami z troch hlavných zdrojov. Prvým zdrojom sú ročné členské príspevky od vás – rodičov. Druhým možným zdrojom je poukázanie 2% zaplatenej dane v prospech Rady rodičov. Posledným, avšak dôležitým zdrojom príjmov sú finančné alebo hmotné dary od individuálnych rodičov, či od sponzorov školy. Komunikujeme s vedením školy, aby sme aktuálne reagovali na ich potreby a zabezpečili v rámci možností čo najviac. 

Okrem hmotnej pomoci škole je cieľom Rady rodičov aj organizovanie rozličných akcií, ako sú exkurzie, výlety, súťaže a podobne. Chceme rovnako dávať vedeniu školy námety na zlepšenie a obohatenie vyučovacieho procesu.

Sme vďační všetkým rodičom, ktorí zaplatia členský príspevok a podporia tak vzdelávanie svojich detí v našej škole. Ešte viac si ceníme aktivitu rodičov, ktorí nad rámec ročného príspevku darujú škole finančný, či hmotný dar, svoj čas, alebo nápad. Niekoľko námetov pre rodičov žiakov na príspevok k skvalitneniu výučby na našej ZŠ nájdete v ľavom menu Rodičia škole.

Zoznam aktivít, ktorými sa Rada rodičov zaoberá nájdete na samostatnej podstránke "Aktivity" v ľavom menu.

 

Želám vám mnoho radosti z úspechov vašich detí.

 

RNDr. Tomáš Paulech, PhD.

Predseda Rady rodičov pri ZŠ v Šenkviciach

kontakt: zs.rodicia(zavinac)senkvice.org

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
    Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
  • 033/6496352
    0911 225 094
    0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria