Správy

 • Oznam ŠJ

  Vážení rodičia,  cena obedov pre I. a II. stupeň od septembra 2019 bude nasledovná: 

   I. stupeň: stravné - 1,15 € + réžia - 0,20 € = 1,35 €  

  II. stupeň: stravné - 1,23 € + réžia - 0,20 € = 1,43 €

   Dotácia poskytovaná na jeden obed je vo výške 1,20 €.  

  V prípade I. stupňa je rozdiel na stravnom 0,05 €. Tento rozdiel bude použitý na rozšírenie stravy pre I. stupeň.  

  Suma, ktorú doplácajú rodičia za obed je:  

  I. stupeň: stravné - 0,00 € + réžia - 0,20 € = 0,20 € 

  II. stupeň: stravné - 0,03 € + réžia - 0,20 € = 0,23 €  

  Spôsob, výška, interval a dátum splatnosti úhrady bude zverejnený na stránke školy posledný prázdninový týždeň.  

  Ak ste neprihlásili svoje dieťa na stravu, urobte tak najneskôr do 09.07.2019 na t.č. 0907 797 399 od 8,00 - 12,00 hod.  

  Prihlášky po tomto termíne nebudú prijaté. ( respt. budú prijaté len prihlášky nových žiakov).  

  Ďakujem a prajem krásne leto.

  S pozdravom Figurová Martina - vedúca ŠJ

 • Vinovinky

  Nové číslo školského časopisu si môžete prečítať v ľavom menu Školské aktivity  v sekcii Školský časopis.

 • Akadémia ŠKD

  Dňa 24. 6. 2019 si deti zo školského klubu pod vedením svojich pani vychovávateliek pripravili veľmi peknú akadémiu. Deti predviedli svoje spevácke, tanečné a recitačné schopnosti, ktoré si trénujú počas pobytu v ŠKD.

  Ďakujeme za krásny kultúrny zážitok.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Dňa 27. 6. 2019 sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi, ktorí pre učiteľov aj spolužiakov pripravili kultúrny program.

  Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole i v osobnom živote.

 • Zber plastových uzáverov

  V školskom roku 2018/2019 prebiehala v našej škole celoročná súťaž v zbere plastových uzáverov z PET fliaš pod vedením p. uč. Hejduškovej. Žiaci poctivo zbierali, aby touto formou pomohli chorému dieťaťu z našej obce, za čo všetkým žiakom veľmi pekne ďakujeme.

  Vyhodnotenie zberu:

                                    1. miesto 3. A - 145,40 kg

                                    2. miesto 1. A - 125,40 kg

                                    3. miesto 2. A - 96,11kg.

  Výhercovia z 3. A triedy si pochutnali na výbornej torte. Blahoželáme!

 • 27. 6. 2019

  Zápisnicu zo zasadnutia predsedníctva Rady rodičov dňa 25.6.2019 nájdete (po prihlásení do EDU page) v časti Zápisnice a dokumenty

 • RADA ŠKOLY

  Zasadnutie RŠ bude dňa 25.6.2019 o 17.00 hod. v budove ZŠ.

 • Organizácia vyučovania

  24. 6. až 27.6. končí vyučovanie: 1. stupeň o 11:30 hod. a 2. stupeň o 12:00 hod.

  ŠKD bude v riadnom režime.

   

  28. 6. 2019 bude nasledovný program:

  8:00 hod. - slávnostná svätá omša 

  9:00 hod. - ukončenie školského roka 2018/2019 v triedach

  10:00 hod. - obed

  ŠKD bude v tento deň do 12:00 hod.

   

 • Hlasovanie za projekt

  Vážení rodičia,

  obec Šenkvice sa uchádza o finančné prostriedky na vybudovanie nových informačno - oddychových zón.

  Podporme prosím spoločne náš projekt!

  Hlasovať sa môže len z jednej mailovej adresy len raz. Hlasovanie prebieha cez priložený link://rozhodni-bsk.sk/2019-pezinok-informacno-oddychove-zony/

  Viac informácií nájdete v prílohe. 

  Informacno_oddychove_zony_v_obci.doc

  Za spoluprácu Vám srdečne ďakujeme.


 • Oznam

  Vážení rodičia,

  z dôvodu vylúpenia bankomatu umiestneného na KIS Šenkvice a s tým spojenou kontrolou statiky budovy a elektrického pripojenia sa Akadémia ŠKD prekladá z 20. 6. 2019 na 24. 6. 2019 (pondelok) o 16:00 hod.

  Ďakujeme za porozumenie.

  K. Hurajtová, vedúca ŠKD 

 • Cvičenia v prírode a Účelové cvičenie

  Dňa 21. 06. 2019 sa uskutočnia Cvičenia v prírode pre žiakov 1. stupňa a Účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. Žiaci prídu športovo oblečení. 

  1. stupeň 8:00 - 11:40 hod. /ŠKD bude v riadnej prevádzke/

  2. stupeň 8:00 - 12:35 hod.

 • Beseda o vzniku knihy

  Beseda o vzniku knihy

  Dňa 5. 6. 2019 sa v našej škole uskutočnila čitateľská beseda, ktorú viedla pani Michaela Jůrová v spolupráci s knižným vydavateľstvom Slovart. Cieľom besedy bolo bližšie oboznámiť deti s procesom vzniku knihy. Žiaci sa dozvedeli, kto  môže knihu vydať, ako celý proces vzniku knihy prebieha a koľko trvá, pokiaľ sa kniha dostane do kníhupectiev. Besedy sa zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka. Súčasťou bola aj zaujímavá súťaž, z ktorej si naši žiaci odniesli zaujímavé a hodnotné knižky na letné čítanie.

 • Oznam ŠJ

  Vážení rodičia, v týchto dňoch Vám deti prinesú poštovú poukážku s vyúčtovaním obedov. Poukážku prosím uhradiť do konca týždňa spôsobom, ktorý Vám vyhovuje. V prípade úhrady cez internet nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa meno a triedu žiaka.  Ďakujem a prajem krásne leto.

  Vedúca ŠJ  

 • Oznam ŠJ

  Vážení rodičia!

  1. Termín prihlášky na stravu v školskom roku 2019/2020 sa predlžuje do 13.júna 2019 (štvrtok), nakoľko v septembri sa už nebude dať prihlásiť.

  V priebehu prázdnin sa bude meniť cena obedov z dôvodu zmien vo finančných pásmach. Výšku príspevku, ktorú bude hradiť zákonný zástupca, zverejníme na stránke školy hneď, ako budeme poznať ceny obedov pre žiakov I. a II. stupňa.

  Prihlášku si môžete stiahnuť: SJ-Prihlaska_na_stravu(3).doc

  2. Odhlásiť alebo prihlásiť sa na obed  je možné do 19.6. 2019 (vrátane) z dôvodu koncoročnej uzávierky. Preto Vás prosím, aby ste plánovanú neprítomnosť nahlásili čo najskôr. Po tomto termíne sa odhlasovať už nedá a po obed si môžete prísť. Ďakujem za dodržanie termínu.

  SJ-Info_k_dotacii.doc

 • Oznam ŠJ

  Vážení stravníci,

  prosím Vás, aby ste v mesiaci jún nerobili už žiadnu paušálnu platbu, prípadne si zrušte trvalý príkaz. V druhej polovici júna Vám deti prinesú poštové poukážky s vyúčtovaním a tie je potrebné uhradiť do konca mesiaca jún. V prípade preplatku Vám bude vrátený na účet uvedený na prihláške v čase letných prázdnin.

  Ďakujem, vedúca ŠJ.

   

 • MDD

  Ďakujeme Rade rodičov a všetkým ochotným a milým rodičom za krásne dopoludnie!

 • Oznam - MDD

  Dňa 31. 05. 2019 bude pre žiakov našej školy pripravené dopoludnie plné zábavy pri príležitosti MDD.

  Žiaci prídu v športovom oblečení a môžu si priniesť podľa vlastného záujmu suroviny na opekanie a chlieb, Rada rodičov zabezpečí kečup a horčicu.

  Ukončenie:

  1. stupeň: 11:30 hod. /ŠKD bude v riadnej prevádzke/

  2. stupeň: 12:00 hod.

 • Dravce

 • Prihláška na stravovanie

  Vážení rodičia,

  v najbližších dňoch Vám prinesú deti prihlášku na stravovanie v školskom roku 2019/2020.  Prosím Vás o zodpovedné zváženie toho, či dieťa na stravu prihlásite. Prihláste len toho, kto má skutočný záujem o stravovanie, a tak predídeme zbytočnému plytvaniu potravinami a prácou žien v ŠJ.

  Je potrebné, aby sa prihlásil každý, kto bude mať o stravu záujem. Takto zistíme počet stravníkov a budeme mať čas na zabezpečenie materiálnych a personálnych podmienok, nakoľko sa predpokladá nárast počtu stravníkov z dôvodu štátneho príspevku vo výške 1,20 € na obed.

  O upresnení informácií k štátnemu príspevku na stravovanie žiakov ZŠ zo strany MŠVVaŠ Vás budeme priebežne informovať.

                                                                                 S pozdravom, Figurová Martina, vedúca ŠJ.

   

 • Biblická olympiáda - celoštátne kolo

  V dňoch 14. - 15. 5. 2019 sa konalo celoštátne kolo Biblickej olympiády v Oščadnici, do ktorého postúpilo aj družstvo z našej školy v zložení Ján Chromík, Ondrej Chromík a Ivan Hlatký. Súťaž absolvovalo 10 družstiev z celého Slovenska v šiestich náročných kolách. Naši žiaci podali vynikajúci výkon, pretože do piateho miesta si udržiavali prvenstvo. Napokon získali veľmi pekné 2. miesto. Za ich reprezentáciu školy i Bratislavskej arcidiecézy im patrí naša vďaka. Blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola , Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0903 023 605-ŠKD
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria