Správy

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Žiaci 7.B triedy sa v tomto školskom roku zapojili  do riešenia príkladov matematickej  olympiády. Svojimi riešeniami úloh domáceho kola matematickej olympiády sa do okresného kola prebojovali dvaja  - Jakub Lanátor a Lukáš Rédeky. Obaja žiaci sa dňa 31.3. 2021 zúčastnili riešenia okresného kola matematickej olympiády v kategórii Z7 a obaja sa stali aj úspešnými riešiteľmi, kde Jakub Lanátor obsadil 6. - 9. miesto a Lukáš Rédeky 14. – 15. miesto.  Obom patrí srdečná gratulácia!

  Mgr. Jana Hrnčiariková

   

   

 • Podmienky otvorenia školy od 22.3. do 11.4.2021

  Vážení rodičia,

  prezenčné vyučovanie od 7.4. 2021 pokračuje za rovnakých podmienok ako minulý týždeň, podľa nového rozhodnutia ministra školstva z 30.3.2021, ktoré je prílohou tejto správy. Tento týždeň by sa malo rozhodnúť, akým spôsobom bude prebiehať vyučovanie od 12.4. na 1. a 2. stupni ZŠ. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

  Nezabudnite v stredu (7.4.) odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19, či potvrdenie o výnimke z testovania.

  Potrebné tlačivá nájdete v prílohe tejto správy, ale môžete ich poslať aj elektronicky cez EduPage. V tlačenej podobe ich nájdete na hlavnom vchode do budovy školy.

  Vedenie školy

  1. Otvorenie školy od 22.3.2021 do 11.4. 2021:

  Otvorenie_skoly_od_22.3._do_11.4.2021.docx

  2. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti + prezenčný výkon práce:

  cestne_prihlasenie_o_bezinfekcnosti___prezencny_vykon_prace(1).docx

  3. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti + bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu:

  cestne_prehlasenie_o_bezinfekcnosti___bez_pristupu_k_dist._vzdel.(1).docx

  4. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti 2. stupeň:

  cestne_prehlasenie_2._stupen.docx

  5. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu osobných údajov:

  informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase(1).docx

  6. Rozhodnutie ministra školstva z 30.3.2021:

  rozhodnutie_z_30.3.2021.pdf

 • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/22

  Dátum a čas konania zápisu:    

  15. 04. 2021 od 14:00 do 17:30 hod. v budove školy

   

  Zapisujú sa deti:

  • ktoré do 31.8.2021 (vrátane) dosiahnu vek 6 rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť,
  • ktoré mali v školskom roku 2020/2021  odklad povinnej školskej dochádzky.

   

  Spôsob zápisu bude realizovaný podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernenia zriaďovateľa školy.

  Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí.

   

  Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022  do 1. ročníka  na našej ZŠ, je pre Vás pripravený formulár elektronickej prihlášky + Žiadosť o prijatie do ZŠ, ktorý nájdete na našej webovej stránke v ľavom menu alebo v tlačenej podobe na hlavnom vchode do budovy školy.

   

  Spôsoby odovzdania Prihlášky do ZŠ:

  • osobne pri riadnom zápise, podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa,
  • vypísanú, podpísanú a  naskenovanú prihlášku pošlete na e-mail: zssenkvice@zssenkvice.sk,
  • v zalepenej obálke označenej "Zápis do 1. ročníka" vhoďte do poštovej schránky na budove školy najneskôr do 16.4.2021,
  • ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku online, prázdne prihlášky nájdete na dverách budovy ZŠ,
  • zákonný zástupca môže škole poskytnúť informácie do elektronickej schránky školy prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

  Elektronická prihláška bude aktívna od 23.3.2021 . Od tohto dátumu si budete môcť vyzdvihnúť aj tlačenú verziu prihlášky a Žiadosti o prijatie do ZŠ.

  Odporúčame rodičom, aby si aktivovali elektronickú schránku na doručovanie dokumentov, ktorú má každý občan zriadenú na stránke www.slovensko.sk, z dôvodu doručovania rozhodnutí o prijatí dieťaťa elektronickou formou.

  Všetky   ďalšie   informácie   ohľadom  zápisu  do  1. ročníka  budeme   naďalej priebežne zverejňovať na webstránke školy.

   

  V  prípade   prezenčného  zápisu je vhodné, aby  prišli s dieťaťom  obaja zákonní zástupcovia a priniesli:

  • občiansky preukazresp. iný doklad o trvalom resp. prechodnom pobyte
  • rodný list dieťaťa
  • vytlačenú a podpísanú Žiadosť o prijatie do ZŠ + Prihlášku do ZŠ
  • 5€ na predpisové zošity
  • v prípade, ak je dieťa zverené do výchovy jednému z rodičov, treba o tom priložiť doklad (rozhodnutie súdu).

  NOVÉ:

  Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne do 31.8.2021 vek šesť rokov, ale nedosiahne školskú spôsobilosť, rodič požiada o pokračovanie vzdelávania v príslušnej materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast.

   O tejto skutočnosti informuje zákonný zástupca riaditeľa školy formou zaslania rozhodnutia príslušnej materskej školy.

 • Hlasovanie za najkrajšiu fotografiu

   Milí žiaci, rodičia i učitelia,

  minulý mesiac sme prežili v znamení honby za najlepšou fotografiou do Fotosúťaže. Zapojilo sa neuveriteľné množstvo žiakov, ktorí čakajú na Vaše hlasy.

  Dnes (19.3.) spúšťame hlasovanie o najlepšie fotografie z každej kategórie. Vaša úloha je jednoduchá. Prezrite si fotografie v galérii - fotoalbume na webovej stránke školy, vyberte si tú, ktorá je podľa Vás najlepšia, dobre si zapamätajte jej číslo a zahlasujte za ňu v ankete na Edupage (ankety na hlasovanie pre jednotlivé kategórie fotografií nájdete v doručených správach).

  Hlasovanie bude prebiehať do 6.4.2021. Potom sa Vaše hlasy vyhodnotia a určíme víťazov, ktorí získajú pekné ceny. Už teraz sa nevieme dočkať, ktoré fotografie sa Vám budú páčiť najviac.

 • Podmienky otvorenia školy od 22.3. do 6.4.2021

  Vážení rodičia, v prílohe tejto správy nájdete podmienky otvorenia školy od 22.3. 2021 do 6.4.2021 pre 1. a 2. stupeň ZŠ.  Prezenčné vyučovanie pokračuje za rovnakých podmienok ako minulý týždeň, podľa nového rozhodnutia ministra školstva z 19.3.2021, ktoré je prílohou tejto správy.

   O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

  Potrebné tlačivá nájdete v prílohe tejto správy, ale môžete ich poslať aj elektronicky cez EduPage. V tlačenej podobe ich nájdete na hlavnom vchode do budovy školy.

  1. Otvorenie školy od 22.3.2021:

  Otvorenie_skoly_od_22.3.2021.docx

  2. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti + prezenčný výkon práce (toto potvrdenie nájdete v tlačenej podobe na dverách školy):

  cestne_prihlasenie_o_bezinfekcnosti___prezencny_vykon_prace(1).docx

  3. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti + bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu:

  cestne_prehlasenie_o_bezinfekcnosti___bez_pristupu_k_dist._vzdel.(1).docx

  4. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti 2. stupeň:

  cestne_prehlasenie_2._stupen.docx

  5. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu osobných údajov:

  informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase(1).docx

  6. Rozhodnutie ministra školstva z 19.3.2021:

  rozhodnutie_z_19.3..pdf

 • Umenie - súťažné fotografie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Umenie - súťažné fotografie.

 • Domáce zvieratko - súťažné fotografie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Domáce zvieratko - súťažné fotografie.

 • Príroda - súťažné fotografie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Príroda - súťažné fotografie.

 • Sčítanie obyvateľov

 • Podmienky otvorenia školy od 15.3.2021

  Vážení rodičia, v prílohe tejto správy nájdete podmienky otvorenia školy od 15.3. 2021 do odvolania pre 1. a 2. stupeň ZŠ.  Prezenčné vyučovanie pokračuje za rovnakých podmienok ako minulý týždeň. 

   O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

  Potrebné tlačivá nájdete v prílohe tejto správy, ale môžete ich poslať aj elektronicky cez EduPage. V tlačenej podobe ich nájdete na hlavnom vchode do budovy školy.

  1. Otvorenie školy od 15.3.2021:

  Otvorenie_skoly_od_15.3.2021.docx

  2. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti + prezenčný výkon práce (toto potvrdenie nájdete v tlačenej podobe na dverách školy):

  cestne_prihlasenie_o_bezinfekcnosti___prezencny_vykon_prace(1).docx

  3. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti + bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu:

  cestne_prehlasenie_o_bezinfekcnosti___bez_pristupu_k_dist._vzdel.(1).docx

  4. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti 2. stupeň:

  cestne_prehlasenie_2._stupen.docx

  5. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu osobných údajov:

  informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase(1).docx

 • Hudobná výchova - dištančne

  Ako to všetko začalo....

  Po dlhých mesiacoch, kedy som sa ako pedagóg nemohla venovať výučbe svojho profilujúceho predmetu, ktorým je hudobná výchova, som na sklonku roka 2020 privítala iniciatívu vedenia našej školy, ktoré mi ponúklo možnosť učiť tento predmet (na báze dobrovoľnosti) v online priestore. Priznám sa, že som mala trochu obavy z toho, či sa mi vôbec niekto na hodiny tohto predmetu prihlási, ale keď sa mi hneď v prvý deň po zverejnení oznamu ozvalo 20 detí a v priebehu týždňa sa ich počet vyšplhal na 35, vedela som, že je všetko tak, ako má byť.

  Prvé cca 2 týždne boli pre mňa i pre mojich žiakov – hudobníkov týždňami hľadania toho správneho prístupu, tématických okruhov i technických možností, ktoré nám online svet prináša. Prešla som si množstvo webových stránok, zúčastnila som sa rôznych druhov webinárov a školení a začala som rôzne typy aktivít postupne zapájať do našich hodín.

   

  Edupage

  Naše prvé hodiny boli v každom z ročníkov venované rekapitulácii učiva 1. polroka. V tejto fáze som využívala predovšetkým našu hlavnú platformu, ktorou je Edupage. Pripravila som rôzne typy prezentácií, zaujímavých testových otázok, ale najväčší časový priestor sme venovali diskusii na konkrétne témy, v ktorých som sa snažila žiakov správnymi otázkami a príkladmi usmerniť ku konkrétnym odpovediam a záverom. Nové poznatky a vedomosti tak získavali nie "po lopate", ale svojim vlastným skúmaním a premýšľaním o danej téme. Svoje znalosti si žiaci preverili v záverečnom  Edupage teste.

   

  Baamboozle

  Novým vetrom do plachiet nášho hudobníckeho bádania bola stránka www.baamboozle.com, s ktorou som sa stretla na webinári o výučbe angličtiny. Na tejto stránke sa dajú jednoduchým spôsobom vytvoriť kvízy s rôznymi typmi otázok k danej téme a žiaci si zábavnou formou v tímoch po 3 alebo 4 zopakujú a prehlbujú vedomosti z určitej oblasti hudby. Pre deti je atraktívny nielen obsah, ale aj grafická stránka a zábavné momenty, kedy žiak vyhrá body bez toho, aby musel odpovedať, oberie o určitý počet bodov niektorý zo súperiacich tímov alebo stratí body len tým, že si vybral "zlé" číslo otázky. Hra je výborná aj v tom, že ju žiak môže hrať doma aj sám, prípadne si môže zapnúť mód "STUDY" a naučiť sa odpovedať na jednotlivé otázky kvízu bez akéhokoľvek stresu. Túto hru si obľúbili hlavne piataci a šiestaci.

   

  Kahoot

  Najsofistikovanejšou "vychytávkou", ktorú na hodinách hudobnej výchovy využívame, je live kvíz, ktorý vytváram cez stránku www.kahoot.it. Je to kvíz, ktorý sa v zásade podobá na zábavnú súťaž Čo ja viem. Žiaci sledujú otázky a možnosti odpovedí na zdieľanej obrazovke v MS Teams a cez mobilný telefón, ktorý funguje ako ovládacie zariadenie, zadávajú svoje odpovede. Po každej otázke nám samotný systém ukáže, koľko žiakov odpovedalo správne, koľko nesprávne a zobrazí sa nám tabuľka s bodmi. Body získavajú žiaci nielen za správnu odpoveď, ale aj za rýchlosť, akou odpovedia. V tomto momente je aj ideálny čas na to, aby sme si povedali, aká mala byť správna odpoveď a prečo a prechádzame k ďalšej otázke. Kahoot sa končí krásnou grafikou, ktorá simuluje stupne víťazov. Nad každým stupienkom sa objaví meno súťažiaceho, ktorý danú priečku obsadil, meno víťaza je navyše aj v svetle reflektorov a v záplave virtuálnych konfiet. Tento typ kvízu hrávame hlavne so siedmakmi a ôsmakmi.

   

  Breakout rooms

  Je funkcionalita v MS Teams, ktorá je určená na prácu žiakov v skupinách. Breakout rooms využívam pri témach, pri ktorých je dostatok relevantných informácií na internete a žiaci ich dokážu sami vyhľadať a spracovať. Žiakov si rozdelím (väčšinou) do 3 skupín, ktorým cez Edupage pošlem karty so zadaniami (obsahujú presné inštrukcie, linky, videá a rôzne otázky, na ktoré majú žiaci hľadať odpovede). V samostatných miestnostiach môžu skupinky žiakov spolupracovať pri riešeniach úloh  v určitom stanovenom čase (cca 15 minút). Po návrate do hlavného priestoru v MS Teams každý tím odprezentuje výsledky svojho bádania (pošlú mi ich aj v písomnej podobe) a ja ich následne spracujem do výsledného projektu. Takto si žiaci spoločnou prácou vytvárajú prezentácie k jednotlivým témam. Jedinou nevýhodou je, že systém ešte nefunguje stopercentne - veľakrát nepripojí niektorých žiakov do skupinky, takže musíme aj improvizovať :-)

  V galérii fotografií si môžete pozrieť všetky spomínané typy aktivít, ktoré spolu s deťmi na hodinách robíme. Jediné, čo ma však mrzí je, že virtuálny svet zatiaľ nedokáže správne sychronizovať zvuk, takže na spoločný spev alebo iné hudobné aktivity musíme na určitý čas zabudnúť. Ale verím, že táto situácia sa jedného dňa vyrieši v náš prospech a budeme si môcť všetci spolu zaspievať :-)

   

   

 • eTwinning

   

  Aj počas dištančného vzdelávania naša škola pracuje na napredovaní a vylepšovaní kvality vzdelávania, ktoré ponúka. Tento rok sme sa rozhodli zaradiť medzi európske školy, ktoré pracujú na spoločných projektoch cez platformu eTwinning.

  eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005 pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Program eTwinning umožňuje zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá a pracovať na projektoch a tak vytvárať komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojich žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste.

  V rámci eTwinningu môžu školy získať aj tzv. eTwinning School Label, o ktorý sa chceme usilovať aj my v Šenkviciach. Školy eTwinning sú výborným príkladom toho, ako môžu celé školy profitovať z programu eTwinning. Aktívne propagujú hodnoty a pedagogiku eTwinning, fungujú ako referenčný bod pre svoju miestnu komunitu a predstavujú model pre iné školy.

  Cestou k získaniu označenia eTwinning School Label je aktívna účasť na medzinárodných projektoch a my sme si na to vybrali práve projekt ‘Short stories with Great Morals‘– Krátke príbehy s veľkým odkazom. Cieľom tohto projektu bolo priblížiť deťom univerzálne ľudské hodnoty pomocou bájok a ich príbehov. Mali sme vybrané tri bájky na tri mesiace: posolstvom mesiaca november bola empatia, v decembri sme sa venovali láskavosti a v januári usilovnosti. Projektu sme sa venovali na predmete anglického jazyka, ale žiaci iných národností sa projektu ujali aj na hodinách výtvarnej výchovy, digitálnych médií, psychológie, rodných jazykov alebo matematiky. Čo sme sa vďaka projektu naučili, je používanie atraktívnych metód vzdelávania, ktoré sa práve v tejto dobe stretáva s veľkou výzvou - ako motivovať deti k vzdelávaniu aj z domu. Naučili sme sa s deťmi pracovať s takzvanými Web2 tools, ktoré spájajú hry a online vyučovanie. Deti si už vďaka nim vytvorili vlastného avatara, pomocou ktorého sa vedia po anglicky predstaviť svojim spolužiakom zo zahraničia, nahrali sme video s bájkou a v decembri sme vytvorili medzinárodný e-book bájok, kde piataci prispeli vlastnou kapitolou.

  Najlepšou správou pre našu školu však je, že náš projekt už bol ohodnotený národnou radou eTwinningu Slovenska a za projekt sme získali ocenenie Certifikát kvality eTwinning, ktorý sa udeľuje učiteľom za výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Certifikát poukazuje na to, že projekt dosiahol národnú úroveň kvality a je krokom ku získaniu eTwinning School Label – procesu zaradenia našej školy medzi eTwinning školy európskej kvality. Veľmi sa tomuto úspechu tešíme a dúfame, že sa na naša škola bude podielať ešte na mnohých úspešných projektoch.

   

  Mgr. Viera Backová

 • Zber plastových uzáverov, bateriek a zubných kefiek

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dňa 17.3.2021 sa uskutoční zber plastových uzáverov z PET fliaš, použitých bateriek a zubných kefiek.

  Čas: 7:00 - 8:00 hod. a 15:00 - 16:00 hod.

  Nazbierané veci môžete odovzdať pri druhom bočnom vchode pani učiteľke Hrnčiarikovej.

  Žiadame Vás o prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení - rúško, rozostup, dezinfekcia rúk.

   

 • Netradičné vyučovanie výtvarnej výchovy

  Aj počas dištančnej výučby sa medzi našimi žiakmi našlo množstvo takých, ktorým ani v tomto období nechýba kreativita, túžba a vášeň tvoriť, maľovať, kresliť. Záujem o hodiny výtvarnej výchovy bol skutočne enormný, a tak sme sa rozhodli týchto malých umelcov podporiť vo svojich túžbach a chuti výtvarne sa prejaviť, vytvárať krásno, a možno tak aj na chvíľu zabudnúť na okolitý svet, odreagovať sa a celou svojou mysľou sa presunúť do sveta krásy, umenia a fantázie.    

  A tak sa teraz spolu stretávame každý týždeň na online hodinách výtvarnej výchovy, na ktoré sa deti mimoriadne tešia, o čom svedčia aj ich plodné diela. Poďte sa spolu s nami pozrieť na jednotlivé témy, s ktorými sme pracovali, do sveta svetoznámych umelcov, ktorými sme sa nechali inšpirovať. 

   

  Keby som mal galériu... 

  Úlohou žiakov bolo vytvoriť si svoju galériu najkrajších obrazov z dejín umenia. Na papieri alebo v počítači vytvorili jednoduchú ilúziu priestoru, do ktorého zakomponovali obrazy významných výtvarných umelcov naprieč dejinami umenia.  

   

  Fantastický portrét  

  Tento raz žiaci svoju pozornosť zamerali na portrét a vytvorili neobyčajné, nápadité fantastické portréty hláv inšpirované fascinujúcimi portrétmi talianskeho maliara Giuseppe Arcimboldaktorý jednotlivé časti tváre skladal z ovocia a zeleniny alebo ich komponoval z maľovaných zvierat, kvetín či rôznych neživých predmetov. Žiaci pri tvorbe pracovali s tromi rôznymi technikami – vybrali si buď koláž, kresbu s maľbou alebo asambláž. 

   

  Okno 

  Deti výtvarne spracovali pohľad, ktorý sa im v posledných mesiacoch naskytuje najčastejšie –pohľad z okna svojej izby, z tej, v ktorej trávia najviac času za posledné mesiace. Inšpirovali sa skutočným dielom slovenského umelca – maliara Alojza Klima. Niektoré vytvorili vlastnú predstavu toho, po čom túžia, aby sa stalo, po tom, čo by rady zo svojho okna videli. 

   

  Farba a čiara s Paulom Klee na prechádzke 

  Svoju pozornosť sme tentokrát zamerali na architektúru. Zahrali sme sa na „architektov“ a vytvorili si svoju vlastnú architektonickú kompozíciu, abstraktnú panorámu mesta. Svoju inšpiráciu sme hľadali v konkrétnej architektúre, podobne ako slávny švajčiarsky maliar Paul Klee. Deti si mohli zvoliť ľubovoľnú farebnosť, technikou bolo odtláčanie – pomocou kartónu alebo drevených kociek. 

   

  Písmo 

  Poslednou témou bolo písmo. Zamerali sme sa na iniciálu - prvé písmeno slova, ktoré je výrazne odlíšené od ostatného textu veľkosťou, farbou alebo tvarom, najčastejšie sa vyskytujúce na začiatku stránky, kapitoly alebo odseku. Podobne ako to poznáme z historických kníh, žiaci sa pokúsili vytvoriť vlastnú iniciálu z písmena svojho krstného mena. Inšpirovali sa svojim najbližším okolím a vecami, ktoré ich najviac charakterizujú.  

   

  Mgr. Ivana Barbíriková 

   

 • Tradičný Hviezdoslavov Kubín v netradičnom čase i priestore 

  Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.   

  Čas pandémie ovplyvnil charakter aj tejto prestížnej súťaže. Národné osvetové centrum, ktoré je vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže,  tento rok povolilo realizáciu školských a obvodných kôl alternatívnou formou - priamym odporúčaním, online formou či záznamom. A tak sa pedagógom ZŠ Šenkvice podarilo zrealizovať súťaž aj v tejto nepriaznivej situácii.  

  Časť recitátorov z 1. kategórie predviedla svoje recitátorské  umenie v priestoroch školy. Ostatní spolu s 2. a 3. kategóriou sa presunuli do online priestoru. Recitátori zaznamenávali svoje recitačné schopnosti na audio alebo videozáznam. Hodnotiaca porota si vypočula prednes všetkých ukážok a  udelila nasledovné ocenenia: 

  1. kategória ( 2. – 4. ročník) 

  Poézia 

  1. miesto/priamy postup:  Lucia Martišovičová , IV.B (Valentín Ševčík: Biela móda) 

  2. miesto:  Lilien Horká, III.A (Včielka Emka),  

  Nina Trubínyová, III.A (Jana Barillová: Ustaraná vrana) 

  3. miesto:     Damian Bohm-Klein, II.A (Ľ. Podjavorinská: Do školy)   

     

  Próza 

  1. miesto/priamy postup:  Michal Gembický, (M. Grznárová: Ako Kubko s Maťkom búrku napásli) 

  2. miesto:  Hana Ďurišová (Ulf Stark: Pani sova ide na výlet) 

  3. miesto:  Alexander Haniš (J. Salónka:  Obavy o Ťuťa ) 

   

  2. kategória (5. – 6. ročník) 

  Poézia 

  3. miesto:  Ján Danko, VI.A (Jozef Mokoš: Zbohatlíci) 

   

  3. kategória (7. – 9. ročník) 

   

  Poézia 

  3. miesto: A. Bašková, IX.A (M. Rúfus: Zlatá muzika) 

  E. Nováková, VII.B (Sergej Michalkov: O citlivke) 

  Próza 

  1. miesto/priamy postup: Dorota Žilinská, VIII.A (Gabriela Futová - Poškoláci) 
  2. miesto: Ján Hrotík, VIII.A (Braňo Jobus: Tajná správa) 
  3. miesto: Natália Jánošíková, VII.B (Paulína Prášilová: Kotúľ vzad) 

   

  Keďže si tento rok pripomíname sté výročie úmrtia velikána Pavla Országha Hviezdoslava, nesmierne nás teší, že i napriek súčasnej nepriaznivej situácii sa nám podarilo súťaž úspešne zorganizovať. Uvedomujeme si však, že virtuálny prednes nikdy nenahradí zážitok priameho prepojenia, ktoré je podstatou recitačného umenia.  

  Na záver chceme poďakovať všetkým účinkujúcim za odvahu a účasť na príprave tohoto recitačného pásma, z ktorého sme si všetci odniesli mnoho príjemných umeleckých zážitkov. Víťazom srdečne blahoželáme! 

  Mgr. Ivana Barbíriková 

 • Podmienky otvorenia školy od 8.3.2021

  Vážení rodičia, v prílohe tejto správy nájdete podmienky otvorenia školy od 8.3. 2021 do odvolania pre 1. a 2. stupeň.

  O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

  Zároveň v prílohe nájdete aj Manuál k otvoreniu škôl od 8.3. 2021 z MŠVVaŠ SR a tlačivá potrebné k prezenčnému vyučovaniu žiakov. Jednotlivé vyhlásenia o bezinfekčnosti môžete zasielať aj elektronicky prostredníctvom EduPage.

  Prílohy:

  1. Otvorenie školy od 8.3.2021

  Otvorenie_skoly_od_8.3.2021.docx

  2. Manuál Návrat do škôl od 8.3.2021

  navrat_do_skol_od_8.3..pdf

  3. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti + prezenčný výkon práce (toto potvrdenie nájdete v tlačenej podobe na dverách školy):

  cestne_prihlasenie_o_bezinfekcnosti___prezencny_vykon_prace(1).docx

  4. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti + bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu:

  cestne_prehlasenie_o_bezinfekcnosti___bez_pristupu_k_dist._vzdel.(1).docx

  5. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti 2. stupeň:

  cestne_prehlasenie_2._stupen.docx

  6. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu osobných údajov:

  informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase(1).docx

 • Online karneval

  Dňa 16.februára sa končilo najveselšie obdobie v kresťanskom kalendári. Fašiangy sú aj v našej škole tradične sprevádzané karnevalom. Keďže žijeme nezvyčajný život, fašiangové oslavy poňali v 1.A rovnako nezvyčajne a vystrojili si počas dištančného vyučovania vlastný online karneval. Masky boli krásne a nápadité. Veď sa pozrite sami.

 • Vyučovanie od 8.3.2021

  Vážení rodičia, na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:2-A1810 z 2.3.2021  má byť prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

  Tieto skutočnosti budú rodičia preukazovať čestným vyhlásením (nemusia mať potvrdenie od zamestnávateľa), ktoré je prílohou tejto správy.

  Zároveň bude platiť podmienka preukázania sa negatívnym výsledkom testovania na COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne výnimkou z testovania, jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti (odporúčame pretestovať oboch zákonných zástupcov). Túto skutočnosť budú rodičia preukazovať čestným vyhlásením. Výsledok testovania ani potvrdenie o výnimke z testovania nemusia prikladať k vyhláseniu, stačí sa ním preukázať pri odovzdávaní dieťaťa do školy.

  Na základe týchto podmienok bude prebiehať prieskum záujmu o prezenčné vyučovanie od 3.3.2021 od 10:00 hod. do 4.3.2021 do 15:00 hod. Prieskum môžete vyplniť v sekcii Prihlasovanie.

  Prílohy:

  rozhodnutie_ministra__z_2.3..pdf

  cestne_prehlasenie_o_bezinfekcnosti___bez_pristupu_k_dist._vzdel..docx

  cestne_prihlasenie_o_bezinfekcnosti___prezencny_vykon_prace.docx

  informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase.docx

   

 • Oznam

  Z dôvodu karanténneho opatrenia nariadeného RÚVZ BA, v súvislosti s pozitívne testovaným dieťaťom na COVID-19 je v triede 2. A prerušený výchovno-vzdelávací proces od 27.2. do 12.3..2021 (vrátane). Po skončení jarných prázdnin sa žiaci 2.A budú vzdelávať dištančne do 12.3.2021.

  Odporúčania RÚVZ BA:

  1. aktívne monitorovat' svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašel', bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovat' ošetrujúceho lekára alebo zdrav. záchrannú službu,
  2. zostat' v domácej izolácii (Žiaci a zamestnanci hore uvedených),
  3. podrobit' sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnost' RNA koronavírusu COVID-19 u detí s príznakmi ochorenia (objednat' sa na odber na www.korona.gev.sk alebo cez všeobecného lekára pre deti a dorast),

  4. podrobit' sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnost' RNA koronavírusu COVID-19 u zamestnancov najskör na 8. deň od posledného kontaktu osobou pozitívnou (objednat' sa na odber na www.korona. rov.sk alebo cez všeobecného lekára pre dospelých), e) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osöb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
  5. zdržat' sa cestovania,
  6. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem.

  Zápisnica o epidemiologickom šetrení je prílohou tejto správy.

  zapisnica_z_1.3.2021.pdf

 • Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky  vyhlásil výzvu na rozvojový projekt „Čítame radi“.

  Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl.

  Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru. Naša škola sa do výzvy ministerstva zapojila a získala 800 € na nákup novej literatúry. Pre žiakov sme nakúpili rôzne žánre literatúry: detská, odborná (matematika, fyzika, história, geografia, enviro., hudobná) , beletria, cudzojazyčná, komiksy a životopisy.

  Dúfame, že nová a atraktívna literatúra prispeje k rozvoju čitateľskej gramotnosti našich žiakov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria